Czym są moduły w Pythonie?

Python, jako jeden z najpopularniejszych języków programowania, oferuje szeroki zakres możliwości dzięki swojej elastyczności i prostocie. Kluczowym elementem, który przyczynia się do jego mocy i wszechstronności, są moduły. Ale czym dokładnie są moduły w Pythonie i jaką rolę odgrywają w tworzeniu oprogramowania?

Co to są moduły?

Moduły w Pythonie to pliki zawierające zdefiniowane przez użytkownika funkcje, klasy i zmienne, a także importowane biblioteki. Są one podstawowym budulcem Pythona, pozwalającym na organizację i ponowne wykorzystywanie kodu. Moduły mogą być importowane do innych modułów lub skryptów, co umożliwia modularne programowanie i unikanie powtarzania kodu.

Przykład kodu

Załóżmy, że chcemy stworzyć moduł do obsługi matematycznych operacji. Nazwijmy go math_operations.py. W tym module zdefiniujemy proste funkcje do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

# math_operations.py - Moduł zawierający proste operacje matematyczne

def add(a, b):
  """Zwraca sumę a i b"""
  return a + b

def subtract(a, b):
  """Zwraca różnicę między a i b"""
  return a - b

def multiply(a, b):
  """Zwraca iloczyn a i b"""
  return a * b

def divide(a, b):
  """Zwraca iloraz a przez b"""
  if b != 0:
    return a / b
  else:
    return "Nie można dzielić przez zero!"

Teraz, gdy mamy nasz moduł math_operations, możemy go użyć w innym skrypcie Pythona.

# importowanie modułu math_operations
import math_operations

# Użycie funkcji z modułu
result = math_operations.add(10, 5)
print(f"Wynik dodawania: {result}")

result = math_operations.divide(10, 0)
print(f"Wynik dzielenia: {result}")

Jak importować moduły?

Python oferuje kilka sposobów na importowanie modułów:

 • Import całego modułu: import nazwa_modułu
 • Import konkretnych funkcji: from nazwa_modułu import funkcja
 • Import wszystkich funkcji z modułu: from nazwa_modułu import *
 • Import modułu z aliasem: import nazwa_modułu as alias

Podsumowanie

Moduły w Pythonie są niezwykle potężnym narzędziem, umożliwiającym organizację, ponowne wykorzystywanie kodu oraz budowanie modularnych i łatwych do zarządzania projektów programistycznych. Dzięki modułom, programiści mogą łatwo dzielić się kodem i korzystać z bogatego ekosystemu bibliotek dostępnych dla Pythona, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces tworzenia oprogramowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top