Deklaracja zmiennych w JavaScript z let

W tej lekcji skupimy się na jednym z podstawowych aspektów programowania w JavaScript czyli tworzenie zmiennych. Zrozumienie, czym jest zmienna i jak ją można stworzyć  za pomocą słowa kluczowego let, jest kluczowe dla każdego początkującego programisty.

Czym jest zmienna?

Zmienna to pojemnik na przechowywanie danych, które mogą być używane i modyfikowane w programie. Możesz myśleć o zmiennej jako o pudełku w pewnym miejscu w pamięci komputera do którego możesz odwołać się po po nazwie zmiennej czyli tzw. identyfikatora.

Tworzenie zmiennych za pomocą LET

Słowo kluczowe let pozwala na deklarację zmiennych w JavaScript, której wartość może być zmieniana w trakcie działania programu. Oto jak to działa:

let message; // Deklaracja zmiennej bez przypisania wartości

let to słowo kluczowe które każe interpreterowi utworzenie zmiennej JavaScript. Słowo kluczowe to zarezerwowane słowo w specyfikacji języka, które ma specjalne znaczenie. W kolejnych lekcjach poznasz kolejne słowa kluczowe. Po let trzeba napisać nazwę zmiennej czyli tzw identyfikator. Tą nazwę tworzy programista według własnych potrzeb, ale musi się kierować kilkoma podstawowymi zasadami, zmienna nie może mieć spacji i innych znaków specjalnych oprócz podkreślenia, nie może również zaczynać się liczbą.

Zmienna message kończy się średnikiem  i ten cały zapis razem jest naszą deklaracją zmiennej w programie. Zauważ że zmienna ta nie ma przypisanej wartości początkowej i jest to dopuszczalne, oczywiście później możemy przypisać wartość używając operatora przypisania czyli =

let message; // Deklaracja zmiennej bez przypisania wartości
message = "Hello World!"; // przypisanie wartości

// Kolejne przypisanie wartości do message, poprzednia
// wartość zostanie nadpisana
message = "Hello World from JS!"; // przypisanie nowej wartości

Zauważ że gdy chcemy przypisać nową wartość do zmiennej let już nie jest potrzebne, zmienną deklarujemy tylko raz. Znak równości przypisuje nową wartość do zmiennej, co oczywiście nadpiszę poprzednią jej wartość.

Konsola JavaScript

Programując w JavaScript często będziesz korzystać z konsoli czyli narzędzia developerów dostępnego pod klawiszem f12 w przeglądarce. Kliknij na przycisk >> i wybierz Konsola lub Console

Następnie w pliku html zapisz poniższy kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład html z JavaScript - tytuł strony</title>
</head>
<body>
  <script>
    let message; // Deklaracja zmiennej bez przypisania wartości
    message = "Hello World!"; // przypisanie wartości

    // Kolejne przypisanie wartości do message, poprzednia
    // wartość zostanie nadpisana
    message = "Hello World from JS!"; // przypisanie nowej wartości

    console.log(message); // pokazanie wartości zmiennej w konsoli JS
  </script>
</body>
</html>

Instrukcja console.log() wywołuje metodę log na wbudowanym w przeglądarkę obiekcie console co pozwala na wyświetlenie dowolnej wartości w konsoli przeglądarki np “Hello World from JS!”. Konsola to bardzo użyteczne narzędzie podczas nauki programowania ponieważ w prosty sposób możesz sprawdzić efekt działania swojego programu. Bez obaw jeśli nie rozumiesz czym jest obiekt, metoda itd, wszystko wyjaśni się w kolejnych lekcjach 🙂

 

Scroll to Top