Jakie prawidłowe nazwy zmiennych stosować w JavaScript?

Tworzenie nazw zmiennych w JavaScript, tak jak w innych językach programowania, wymaga przestrzegania określonych zasad i dobrych praktyk. Prawidłowe nazwy zmiennych są kluczowe dla czytelności kodu, co ułatwia zarówno jego pisanie, jak i późniejsze czytanie. Oto główne wytyczne, które pomogą tworzyć odpowiednie nazwy zmiennych w JavaScript.

1. Używaj znaczących nazw

Nazwy zmiennych powinny jasno opisywać, co zmienna przechowuje lub do czego służy. Dzięki temu kod sam się dokumentuje przez co jest łatwiejszy do zrozumienia.

// Zła praktyka, nazwy zmiennych nie wskazują programiście
// jaka wartość ma być przechowana w zmiennych
let a = 50;
let b = "Jan Kowalski";

// Dobra praktyka, od razu po nazwie zmiennej wiemy
// czego możemy spodziewać się jako wartość
let age = 50; // age więc wartością powinna być liczba
let fullName = "Jan Kowalski"; // fullName czyli nazwa użytkownika

2. Stosuj notację camelCase

W JavaScript konwencją jest stosowanie notacji camelCase do nazw zmiennych, gdzie pierwsze słowo zaczyna się od małej litery, a każde kolejne słowo pisane jest wielką literą. Ta konwencja pomaga w utrzymaniu spójności i czytelności kodu.

// Prawidłowe nazwy zmiennych składających się z wielu słów
let myFavoriteColor = "green";
let totalPriceOfOrder;

// Zła praktyka
// brak camelCase utrudnia szybkie odczytanie nazwy zmiennej 
// i zrozumienie czego można się w niej spodziewać jako
// wartość
let dateofbirth;

3. Unikaj używania samych liczb lub znaków specjalnych na początku

Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfr, choć mogą zawierać cyfry po pierwszym znaku. Ponadto, unikaj używania znaków specjalnych, z wyjątkiem dolara ($) i podkreślenia (_), które są dozwolone.

// Zła praktyka
// Nie można rozpocząć zmiennej od liczby
// let 1stChoice;
// Nie można również rozpocząć znakiem specjalnym
// let @primaryEmail;

// Dobra praktyka
let firstChoice;
let primaryEmail;
let _data = 10;
let $msg = "Hello";
let user32 = "Adam";

 

4. Nie używaj słów kluczowych i zarezerwowanych

JavaScript posiada słowa kluczowe i zarezerwowane, których nie można używać jako nazw zmiennych, np. if, return, functionitd. Używanie tych słów może prowadzić do błędów składniowych.

// Zła praktyka, powoduje błąd JavaScript
// Nie można stosować słów kluczowych jako nazw zmiennych
// let function = "calculate";
// let for = "variable";

// Dobra praktyka
let calculateFunction;
let variableName;

5. Używaj angielskich nazw

Stosowanie angielskich słów jako nazw zmiennych jest powszechną praktyką w programowaniu. Ułatwia to współpracę z programistami z różnych krajów oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów.

// Zła praktyka, to nie jest błąd JavaScript, kod
// będzie działał, ale programiści w zespole z innych
// krajów nie będą rozumieli tego kodu
let kolor = "niebieski";

// Dobra praktyka
let color = "blue";

6. Unikaj nadmiernie długich nazw

Chociaż nazwy zmiennych powinny być opisowe, unikaj tworzenia zbyt długich nazw, które mogą utrudniać czytanie kodu. Staraj się znaleźć równowagę między zwięzłością a opisowością.

// Zła praktyka, zbyt długa nazwa zmiennej
let numberOfDaysBetweenFirstAndLastContact;

// Dobra praktyka
// czytelna nazwa zmiennej
let daysBetweenContacts;

Podsumowanie

Prawidłowe nazywanie zmiennych jest kluczowe, gdyż ułatwia to pisanie oraz czytanie kodu. Taki kod sam się dokumentuje i pomaga wszystkim programistom, również nam gdy po dłuższym czasie wracamy do danego programu i łatwiej nam się w nim odnaleźć. Pamiętaj również aby zawsze korzystać z języka angielskiego do pisania kodu, najwyżej komentarze pisz na razie po polsku w czasie nauki. Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę polecam mój kurs JavaScript, który krok po kroku uczy tego języka od podstaw do zaawansowanych aspektów.

Scroll to Top