Jak używać operatorów matematycznych w JavaScript?

Operatory matematyczne w JavaScript umożliwiają wykonanie podstawowych i zaawansowanych operacji arytmetycznych. W tej lekcji przyjrzymy się najczęściej używanym operatorom i nauczymy się, jak ich używać do obliczeń.

Operator + jest używany do dodawania dwóch wartości.

let sum = 10 + 5;
console.log(sum); // Wynik: 15

Operator - pozwala na odejmowanie jednej wartości od drugiej.

let difference = 10 - 7;
console.log(difference); // Wynik: 3

Za pomocą operatora * możemy mnożyć dwie wartości.

let product = 12 * 3;
console.log(product); // Wynik: 36

Operator / służy do dzielenia jednej wartości przez drugą.

let quotient = 24 / 12;
console.log(quotient); // Wynik: 2

Operator modulo % zwraca resztę z dzielenia dwóch wartości.

let remainder = 10 % 3;
console.log(remainder); // Wynik: 1

let remainder2 = 24 % 12;
console.log(remainder); // Wynik: 0

let remainder3 = 10 % 8;
console.log(remainder); // Wynik: 3

Operator inkrementacji ++ zwiększa wartość zmiennej o 1.

let number = 5;
number++;
console.log(number); // Wynik: 6

Podobnie, operator dekrementacji -- zmniejsza wartość zmiennej o 1.

let count = 5;
count--;
console.log(count); // Wynik: 4

Operator potęgowania ** podnosi pierwszą wartość do potęgi drugiej wartości.

let power = 2 ** 3;
console.log(power); // Wynik: 8

let power2 = 4 ** 2;
console.log(power2); // Wynik: 16

Przykład zastosowania operatorów

Możemy łączyć różne operatory, aby rozwiązywać bardziej złożone problemy matematyczne:

let result = (10 + 5) * 2;
console.log(result); // Wynik: 30

Podsumowanie

Operatorzy matematyczne w JavaScript są potężnym narzędziem, które pozwala na wykonywanie różnorodnych obliczeń. Kluczem do skutecznego ich używania jest zrozumienie działania każdego z operatorów oraz umiejętność kombinowania ich w celu dokonania obliczeń.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top