Jak korzystać z operatorów przypisania w JavaScript?

Operatory przypisania w JavaScript służą do przypisywania wartości do zmiennych. Najprostszym operatorem przypisania jest =. Istnieje także kilka innych, które pozwalają na skrócenie kodu podczas zapisu operacji matematycznych wraz z przypisaniem wyniku do zmiennej. W tej lekcji przyjrzymy się różnym operatorom przypisania i ich zastosowaniu.

Podstawowy operator przypisania (=)

Operator = służy do przypisania wartości do zmiennej.

let number = 10;
console.log(number); // Wynik: 10

number = 20; // nadpisanie zmiennej nową wartością
console.log(number); // Wynik: 20

Dodawanie i przypisanie wartości (+=)

Operator += dodaje wartość po prawej stronie do zmiennej po lewej stronie i przypisuje nowy wynik do tej zmiennej. W praktyce to skrótowy zapis dodania wartości do zmiennej.

let sum = 10;
sum += 5; // To samo co: sum = sum + 5;
console.log(sum); // Wynik: 15

Odejmowanie i przypisanie (-=)

Podobnie, operator -= odejmuje wartość po prawej stronie od zmiennej po lewej stronie i przypisuje nowy wynik.

let difference = 12;
difference -= 5; // To samo co: difference = difference - 5;
console.log(difference); // Wynik: 7

Mnożenie i przypisanie (*=)

Operator *= mnoży zmienną po lewej stronie przez wartość po prawej stronie i przypisuje wynik do zmiennej.

let product = 10;
product *= 5; // To samo co: product = product * 5;
console.log(product); // Wynik: 50

Dzielenie i przypisanie (/=)

Operator /= dzieli zmienną po lewej stronie przez wartość po prawej stronie i zapisuje wynik w zmiennej.

let quotient = 10;
quotient /= 5; // To samo co: quotient = quotient / 5;
console.log(quotient); // Wynik: 2

Modulo i przypisanie (%=)

Operator %= oblicza resztę z dzielenia zmiennej po lewej stronie przez wartość po prawej stronie i przypisuje wynik.

let remainder = 10;
remainder %= 3; // To samo co: remainder = remainder % 3;
console.log(remainder); // Wynik: 1

Potęgowanie i przypisanie (**=)

Operator **= podnosi zmienną po lewej stronie do potęgi wartości po prawej stronie i zapisuje wynik.

let power = 2;
power **= 3; // To samo co: power = power ** 3;
console.log(power); // Wynik: 8

Podsumowanie

Operatory przypisania są bardzo użytecznym narzędziem w JavaScript, pozwalającym na skrócenie i uproszczenie kodu, szczególnie gdy chcemy modyfikować wartość zmiennej poprzez wykonanie na niej operacji matematycznej. Warto znać i umiejętnie stosować te operatory, aby kod był bardziej zwięzły i czytelny.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top