Jak stosować operatory porównania w JavaScript?

Operatory porównania w JavaScript służą do porównywania dwóch wartości i zwracania wartości logicznej, która może mieć jedną z dwóch wartości: true (prawda) lub false (fałsz).   Te operatory są podstawą wielu konstrukcji warunkowych i decyzyjnych w programowaniu. W tej lekcji skupimy się na podstawowych operatorach porównania i ich zastosowaniu.

Równość (==)

Operator == porównuje dwie wartości, ale nie bierze pod uwagę typu danych.

let isEqual = 5 == 5; // Czy liczby są sobie równe
console.log(isEqual); // Wynik: true

let isEqual2 = 7 == 10; // Czy liczby są sobie równe
console.log(isEqual2); // Wynik: false

Nierówność (!=)

Operator != sprawdza, czy dwie wartości nie są równe. Tak jak ==, nie bierze pod uwagę typu danych.

let isNotEqual = 9 != 6; // czy liczby nie są sobie równe
console.log(isNotEqual); // Wynik: true

let isNotEqual2 = 12 != 12; // Czy liczby nie są sobie równe
console.log(isNotEqual2); // Wynik: false

Większy niż (>)

Operator > sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa niż wartość po prawej stronie.

let isGreaterThan = 11 > 5; // Czy 11 większe od 5
console.log(isGreaterThan); // Wynik: true

let isGreaterThan2 = 78 > 100; // Czy 78 większe od 100
console.log(isGreaterThan2); // Wynik: false

Mniejszy niż (<)

Operator < sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza niż wartość po prawej stronie.

let isLessThan = 12 < 8; // Czy 12 mniejsze od 8
console.log(isLessThan); // Wynik: false

let isLessThan2 = 7 < 10; // Czy 7 mniejsze od 10
console.log(isLessThan2); // Wynik: true

Większy lub równy (>=)

Operator >= sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa lub równa wartości po prawej stronie.

// Czy 10 z lewej większe lub równe 10 po prawej
let isGreaterOrEqual = 10 >= 10; 
console.log(isGreaterOrEqual); // Wynik: true

// Czy 12 z lewej większe lub równe 10 po prawej
let isGreaterOrEqual2 = 12 >= 10; 
console.log(isGreaterOrEqual2); // Wynik: true

// Czy 22 z lewej większe lub równe 41 po prawej
let isGreaterOrEqual3 = 22 >= 41; 
console.log(isGreaterOrEqual3); // Wynik: false

Mniejszy lub równy (<=)

Operator <= sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza lub równa wartości po prawej stronie.

// Czy 5 mniejsze lub równe od 10
let isLessOrEqual = 5 <= 10;
console.log(isLessOrEqual); // Wynik: true

// Czy 12 mniejsze lub równe od 10
let isLessOrEqual2 = 12 <= 10;
console.log(isLessOrEqual2); // Wynik: false

// Czy 16 mniejsze lub równe od 16
let isLessOrEqual3 = 16 <= 16;
console.log(isLessOrEqual3); // Wynik: true

Podsumowanie

Operatorzy porównania są niezwykle przydatne w wielu aspektach programowania w JavaScript, pozwalając na podejmowanie decyzji w kodzie na podstawie wyników porównań. Zrozumienie różnic między poszczególnymi

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

 

 

Scroll to Top