Delegacja zdarzeń w JavaScript

Delegacja zdarzeń to technika obsługi zdarzeń w JavaScript, która polega na przypisaniu jednego listenera zdarzeń do elementu nadrzędnego zamiast przypisywać listenery do poszczególnych elementów potomnych. Dzięki temu można zarządzać zdarzeniami dla wielu elementów jednocześnie oraz obsługiwać zdarzenia dla elementów, które zostały dodane do dokumentu dynamicznie, po załadowaniu strony. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach webowych, gdzie elementy często są dodawane lub usuwane.

Przykład zastosowania delegacji zdarzeń

Załóżmy, że mamy listę elementów i chcemy, aby po kliknięciu na każdy z nich wyświetlała się alert z informacją, który element został kliknięty. Zamiast przypisywać listener zdarzeń do każdego elementu listy osobno, możemy zastosować delegację zdarzeń.

Html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład delegacji zdarzeń w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <ul id="itemsList">
    <li>Element 1</li>
    <li>Element 2</li>
    <li>Element 3</li>
  </ul>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

JavaScript:

// Przypisanie listenera zdarzeń do elementu nadrzędnego
document.getElementById('itemsList').addEventListener('click', function(event) {
  // Sprawdzenie, czy kliknięty element to li
  if (event.target.tagName === 'LI') {
    alert('Kliknięto element: ' + event.target.textContent);
  }
});

W tym przykładzie, zamiast przypisywać listener do każdego elementu <li> osobno, przypisujemy jeden listener do ich wspólnego rodzica, czyli <ul>. Następnie, używamy właściwości target obiektu event, aby określić, który dokładnie element potomny został kliknięty.

Zalety delegacji zdarzeń

 1. Mniejsza ilość listenerów zdarzeń: Przypisanie jednego listenera do elementu nadrzędnego zmniejsza całkowitą ilość listenerów zdarzeń w aplikacji, co może przyczynić się do lepszej wydajności.
 2. Dynamiczne elementy: Delegacja zdarzeń pozwala na obsługę zdarzeń dla elementów dodanych do strony dynamicznie, bez potrzeby przypisywania im listenerów zdarzeń po ich utworzeniu.
 3. Uproszczenie zarządzania zdarzeniami: Zarządzanie zdarzeniami z centralnego miejsca ułatwia kontrolę i modyfikację logiki obsługi zdarzeń.

Podsumowanie

Delegacja zdarzeń w JavaScript to potężna technika, która umożliwia efektywną obsługę zdarzeń dla wielu elementów. Dzięki zastosowaniu tej metody, można znacząco zredukować ilość potrzebnych listenerów zdarzeń, co przekłada się na lepszą wydajność aplikacji. Jest to szczególnie przydatne w dynamicznych aplikacjach internetowych, gdzie elementy DOM są często dodawane i usuwane.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top