Po co stosuje się void 0 w JavaScript?

Wyrażenie void w JavaScript jest operatorem, który ocenia wyrażenie po swojej prawej stronie i zawsze zwraca undefined. Jest to szczególnie przydatne w różnych kontekstach, na przykład w linkach, które nie powinny prowadzić do przeładowania strony lub zmiany jej adresu. Użycie void 0 jest jednym z przypadków wykorzystania operatora void, które pozwala uniknąć niechcianych efektów ubocznych w kodzie.

Przykład użycia void 0 w JavaScript i HTML

W tym przykładzie zobaczymy, jak można wykorzystać void 0 w praktyce, integrując kod JavaScript z HTML, aby stworzyć link, który nie prowadzi do żadnej akcji poza wywołaniem funkcji JavaScript.

Kod HTML

Stwórzmy prostą stronę HTML z linkiem, który używa void 0:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład użycia void 0 w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <!-- Link wykorzystujący void 0 -->
  <a href="javascript:void(0)" onclick="showMessage()">Kliknij mnie</a>

  <!-- Miejsce na wiadomość -->
  <p id="message"></p>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
Kod JavaScript (script.js)

Zdefiniujmy funkcję showMessage, która wyświetli wiadomość po kliknięciu linku:

// Funkcja wyświetlająca wiadomość
function showMessage() {
  document.getElementById('message').textContent = 'Witaj w świecie JavaScript!';
}

Opis działania

W powyższym przykładzie, kliknięcie linku <a href="javascript:void(0)" onclick="showMessage()">Kliknij mnie</a> nie spowoduje przeładowania strony ani zmiany jej adresu. Dzieje się tak, ponieważ href ustawiony na javascript:void(0) zwraca undefined, efektywnie “anulując” domyślną akcję linku. Jednocześnie, dzięki atrybutowi onclick, wywołujemy funkcję showMessage, która zmienia tekst w elemencie <p id="message"></p>, wyświetlając wiadomość “Witaj w świecie JavaScript!”.

Podsumowanie

Użycie void 0 w JavaScript to efektywny sposób na zapobieganie niechcianym akcjom domyślnym, na przykład podczas kliknięcia w link. Jest to szczególnie użyteczne w aplikacjach internetowych, gdzie nie chcemy, aby kliknięcie w element interfejsu użytkownika powodowało przeładowanie strony lub zmianę jej adresu. Dzięki temu, można tworzyć interaktywne elementy strony, które są zarówno funkcjonalne, jak i nie zakłócają działania aplikacji. Wyrażenie void 0 jest jednym z wielu narzędzi, które sprawiają, że JavaScript jest tak elastycznym i potężnym językiem programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top