Do czego służy symbol w JavaScript?

Symbol w JavaScript jest unikalnym i niezmienialnym typem danych, który można używać jako identyfikator dla właściwości obiektów. Wprowadzony w ECMAScript 2015 (ES6), symbol ma na celu zapewnienie unikalnych nazw właściwości i uniknięcie konfliktów nazw, co jest szczególnie ważne w dużych projektach i bibliotekach, gdzie różne moduły mogą próbować dodać właściwości do obiektów, nie będąc świadomymi siebie nawzajem.

Przykład użycia Symbol w JavaScript z prostym HTML

W tym przykładzie zobaczymy, jak użyć symbolu do tworzenia unikalnych identyfikatorów właściwości w obiekcie oraz jak dodać i odwołać się do tych właściwości.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Użycie symboli w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Tworzenie symboli
    let symbol1 = Symbol("id");
    let symbol2 = Symbol("id");

    // Obiekt z właściwościami używającymi symboli jako kluczy
    let obj = {
      [symbol1]: "Wartość dla symbolu 1",
      [symbol2]: "Wartość dla symbolu 2"
    };

    // Dodawanie właściwości do obiektu z użyciem symbolu
    let symbol3 = Symbol("nowyId");
    obj[symbol3] = "Wartość dla nowego symbolu";

    // Wyświetlanie wartości właściwości
    console.log(obj[symbol1]); // Wartość dla symbolu 1
    console.log(obj[symbol2]); // Wartość dla symbolu 2
    console.log(obj[symbol3]); // Wartość dla nowego symbolu

    // Sprawdzenie unikalności symboli
    console.log(symbol1 === symbol2); // false, każdy

Kluczowe cechy i zastosowania symboli

 • Unikalność: Każdy symbol jest unikalny, nawet jeśli ma taką samą etykietę jak inny symbol. To sprawia, że symbole są idealne do tworzenia unikalnych identyfikatorów.
 • Nieenumerowalność: Właściwości obiektu, których kluczami są symbole, nie są uwzględniane w iteracjach for...in oraz w metodzie Object.keys(), co pozwala na ukrycie pewnych właściwości obiektu.
 • Globalne rejestry symboli: JavaScript oferuje globalny rejestr symboli, gdzie można tworzyć i odbierać symbole, co jest przydatne do współdzielenia symboli między różnymi częściami aplikacji.

Podsumowanie

Symbol w JavaScript to potężne narzędzie, które pozwala na tworzenie unikalnych identyfikatorów, redukując ryzyko konfliktów nazw i umożliwiając lepszą kontrolę nad właściwościami obiektów. Dzięki swoim cechom, symbole znajdują szerokie zastosowanie w zaawansowanym programowaniu JavaScript, w tym w tworzeniu bibliotek i frameworków, gdzie ważna jest modularność i izolacja kodu. Wykorzystując symbole, programiści mogą pisać bardziej bezpieczny i łatwiejszy do utrzymania

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top