Float w CSS3

Właściwość float w CSS3 jest używana do umieszczenia elementu po lewej lub prawej stronie kontenera, pozwalając innym treściom na “opływanie” go z pozostałych stron. Tradycyjnie float był często wykorzystywany do układania obrazków w tekście lub do tworzenia prostych layoutów stron. Jednak w nowoczesnym web designie, float coraz częściej ustępuje miejsca Flexboxowi i CSS Gridowi, które oferują większą kontrolę i są lepiej dostosowane do tworzenia responsywnych layoutów.

Podstawowe użycie float:

 • float: left: Element jest umieszczany po lewej stronie swojego kontenera.
 • float: right: Element jest umieszczany po prawej stronie swojego kontenera.
 • float: none: Domyślne ustawienie, element nie jest umieszczany z użyciem float.

Przykład użycia float:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Float w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      overflow: auto; 
      /* Zapobiega wypływaniu treści poza kontener */
    }
    
    .float-left {
      float: left;
      margin-right: 20px; 
      /* Odstęp od treści po prawej stronie */
    }
    
    .float-right {
      float: right;
      margin-left: 20px; 
      /* Odstęp od treści po lewej stronie */
    }
    
    .content {
      padding: 10px;
      background-color: lightblue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <img src="example.jpg" class="float-left" alt="Przykładowy obrazek">
    <p class="content">
       Ten paragraf opływa obrazek umieszczony po lewej 
       stronie za pomocą właściwości float.
     </p>
  </div>
  <div class="container">
    <img src="example.jpg" class="float-right" alt="Przykładowy obrazek">
    <p class="content">Ten paragraf opływa obrazek 
       umieszczony po prawej stronie.</p>
  </div>
</body>
</html>

czyszczenie float-ów:

Ważnym aspektem użycia float jest kontrola nad elementami, które powinny być wyświetlane poniżej opływanych treści, a nie obok nich. Właściwość clear pozwala na to, określając, że element nie powinien być wyświetlany obok innych elementów z float.

Podsumowanie:

Choć float jest przydatnym narzędziem do prostego układania treści, nowoczesne metody jak Flexbox i CSS Grid oferują większą elastyczność i kontrolę nad układem, szczególnie w kontekście responsywnego designu. Mimo to, zrozumienie działania float jest ważne, ponieważ nadal znajduje zastosowanie w wielu projektach i sytuacjach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top