Właściwość Display w CSS3

Właściwość display w CSS3 jest jedną z najważniejszych właściwości używanych do kontrolowania układu strony internetowej. Określa, w jaki sposób element jest wyświetlany na stronie, wpływając zarówno na sam element, jak i na sposób, w jaki są rozmieszczone inne elementy wokół niego.

Podstawowe wartości właściwości display:

 • block: Element wyświetla się jako blok, zajmując całą dostępną szerokość kontenera, z nową linią przed i po elemencie.
 • inline: Element wyświetla się w linii z innymi elementami, nie zaczynając nowej linii.
 • inline-block: Kombinuje cechy block i inline, pozwalając elementom na bycie w linii, ale z zachowaniem właściwości elementu blokowego (np. ustawienie szerokości i wysokości).
 • none: Element nie jest wyświetlany i nie zajmuje miejsca w układzie strony.
 • flex: Element zachowuje się jako kontener flex, umożliwiając zaawansowane zarządzanie układem dzieci.
 • grid: Element zachowuje się jako kontener siatki, umożliwiając zaawansowane zarządzanie układem dzieci w dwuwymiarowym układzie.

Przykład użycia właściwości display

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Właściwość Display w CSS3</title>
  <style>
    .block {
      display: block;
      background-color: lightblue;
      margin: 10px 0;
      text-align: center;
    }
    
    .inline {
      display: inline;
      background-color: lightgreen;
      margin: 10px;
    }
    
    .inline-block {
      display: inline-block;
      background-color: lightcoral;
      margin: 10px;
      width: 100px;
    }
    
    .none {
      display: none;
    }
    
    .flex-container {
      display: flex;
      justify-content: space-around;
    }
    
    .flex-item {
      background-color: lavender;
      padding: 10px;
      margin: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="block">Block Element</div>
  <span class="inline">Inline Element 1</span>
  <span class="inline">Inline Element 2</span>
  <div class="inline-block">Inline-Block Element</div>
  <div class="none">Element z Display None</div>
  
  <div class="flex-container">
    <div class="flex-item">Flex Item 1</div>
    <div class="flex-item">Flex Item 2</div>
  </div>
</body>
</html>

Podsumowanie

Właściwość display w CSS3 jest niezwykle potężnym narzędziem w rękach deweloperów i projektantów stron internetowych, umożliwiającym precyzyjne sterowanie układem strony. Zrozumienie różnych wartości display i ich zastosowań pozwala na tworzenie responsywnych i atrakcyjnych layoutów, dostosowanych do potrzeb użytkowników. Szczególnie wartości flex i grid otwierają nowe możliwości w projektowaniu zaawansowanych, dynamicznych układów strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top