Elementy blokowe i liniowe w HTML5

W HTML5, elementy można klasyfikować na podstawie sposobu, w jaki są wyświetlane na stronie: jako elementy blokowe lub liniowe. Rozróżnienie to jest kluczowe dla zrozumienia, jak struktura strony wpływa na jej układ i prezentację treści.

Elementy blokowe

Elementy blokowe zajmują całą dostępną szerokość kontenera, w którym się znajdują, tworząc “blok” na stronie. Zawsze zaczynają się od nowej linii i mogą zawierać inne elementy blokowe oraz liniowe. Typowe przykłady elementów blokowych to:

 • <div>: Uniwersalny kontener na inne elementy.
 • <p>: Reprezentuje akapit tekstu.
 • <header>, <footer>, <section>: Elementy semantyczne służące do strukturyzowania treści.
 • <ul>, <ol>: Listy nieuporządkowane i uporządkowane.
 • <h1><h6>: Nagłówki różnych poziomów.

Przykład elementu blokowego:

<div>
  <p>To jest akapit tekstu wewnątrz diva.</p>
</div>

Elementy liniowe

Elementy liniowe nie zaczynają się od nowej linii i zajmują tylko tyle miejsca, ile jest potrzebne do wyświetlenia ich treści. Są wyświetlane jeden za drugim, do momentu, gdy braknie miejsca w linii. Mogą zawierać inne elementy liniowe, ale nie mogą zawierać elementów blokowych. Typowe przykłady elementów liniowych to:

 • <span>: Uniwersalny kontener liniowy, używany do grupowania treści dla stylizacji.
 • <a>: Definiuje hiperłącze.
 • <strong>, <em>: Służą do wyróżniania tekstu, odpowiednio poprzez pogrubienie i kursywę.
 • <img>: Reprezentuje obraz.
 • <input>: Pole formularza.

Przykład elementu liniowego:

<p>To jest <span><strong>wyróżniony tekst</strong></span> w akapicie.</p>

Jak to wpływa na układ strony?

Rozumienie różnicy między elementami blokowymi i liniowymi jest kluczowe przy projektowaniu układu strony. Elementy blokowe są używane do głównej struktury i organizacji treści, podczas gdy elementy liniowe służą do formatowania mniejszych fragmentów treści wewnątrz tych bloków.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top