Nagłówki w HTML5

Nagłówki w HTML5 są fundamentalnymi elementami strukturalnymi, służącymi do organizacji treści na stronie internetowej. Umożliwiają one tworzenie hierarchicznej struktury dokumentu, co ułatwia zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom zrozumienie struktury i priorytetów treści.

Hierarchia nagłówków

HTML5 definiuje sześć poziomów nagłówków, od <h1> do <h6>, gdzie <h1> reprezentuje najwyższy poziom hierarchii, a <h6> – najniższy. Dobrą praktyką jest używanie nagłówków w kolejności, zaczynając od <h1>, co pomaga w zachowaniu logicznej i uporządkowanej struktury dokumentu.

Znaczenie nagłówków

 • <h1>: Najważniejszy nagłówek na stronie, zwykle używany do tytułu strony lub głównego tytułu sekcji. Na jednej stronie powinien być użyty tylko raz, aby zaznaczyć główny temat strony.
 • <h2> – <h6>: Służą do definiowania podsekcji i pomniejszych tematów. Używaj kolejnych poziomów nagłówków, aby utworzyć czytelną hierarchię treści.

Przykład użycia nagłówków

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład użycia nagłówków</title>
</head>
<body>
  <h1>Główny temat strony</h1>
  <!-- Główny nagłówek strony -->
  <section>
    <h2>Pierwsza główna sekcja</h2>
    <!-- Podsekcja strony -->
    <h3>Podsekcja pierwszej sekcji</h3>
    <!-- Dalsze podział sekcji -->
    <p>Tutaj umieszczamy treść odnoszącą się 
      do powyższego nagłówka.</p>
  </section>
  <section>
    <h2>Druga główna sekcja</h2>
    <!-- Kolejna podsekcja strony -->
    <p>Kolejny akapit treści związany z drugą sekcją.</p>
  </section>
</body>
</html>

Dobre praktyki

 • Używaj nagłówków do strukturyzowania treści: Pomaga to w tworzeniu logicznej i uporządkowanej struktury strony, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i dla SEO.
 • Unikaj przeskakiwania poziomów nagłówków: Staraj się nie pomijać poziomów nagłówków (np. bezpośrednio z <h2> na <h4>), aby zachować spójność struktury.
 • Ogranicz użycie <h1> do jednego razu na stronę: Najlepszą praktyką jest używanie jednego nagłówka <h1> na stronę, aby wskazać główny temat strony.

Podsumowanie

Nagłówki w HTML5 pełnią kluczową rolę w organizacji i strukturyzacji treści na stronach internetowych. Umożliwiają one tworzenie hierarchicznej struktury dokumentu, co ułatwia nawigację, poprawia dostępność i przyczynia się do lepszej widoczności w wyszukiwarkach. Poprzez odpowiednie wykorzystanie nagłówków, twórcy stron mogą skutecznie komunikować wyróżnienie i podział treści, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top