Formatowanie tekstu z Html 5

HTML5 oferuje szeroki zakres elementów służących do formatowania tekstu, co pozwala twórcom stron na efektywne przekazywanie informacji oraz nadawanie dokumentom odpowiedniej struktury i stylu. Poprzez użycie różnorodnych znaczników, możliwe jest wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu, organizacja treści w listy czy definiowanie nagłówków, co wspomaga czytelność i dostępność treści.

Przykład formatowania tekstu w HTML5

Poniżej znajduje się przykład dokumentu HTML5, który demonstruje użycie różnych elementów służących do formatowania tekstu, wraz z komentarzami wyjaśniającymi ich zastosowanie.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formatowanie tekstu w HTML5</title>
</head>
<body>
  <!-- Nagłówek główny strony -->
  <h1>Witaj w świecie HTML5</h1>
  
  <!-- Podnagłówek, wprowadzenie do sekcji -->
  <h2>Formatowanie tekstu</h2>
  
  <!-- Akapit tekstu -->
  <p>
    HTML5 oferuje <strong>mnóstwo elementów</strong> 
    do <em>formatowania tekstu</em>, które pomagają w tworzeniu
    <mark>czytelnych</mark> i <del>łatwych</del> 
     <ins>strukturalnych</ins> dokumentów.
  </p>
  
  <!-- Lista wypunktowana -->
  <ul>
    <li><code>&lt;strong&gt;</code> - pogrubienie tekstu</li>
    <li><code>&lt;em&gt;</code> - kursywa, wyróżnienie tekstu</li>
    <li><code>&lt;mark&gt;</code> - zaznaczenie tekstu</li>
    <li><code>&lt;del&gt;</code> - przekreślenie tekstu</li>
    <li><code>&lt;ins&gt;</code> - podkreślenie dodanego tekstu</li>
  </ul>
  
  <!-- Cytat -->
  <blockquote cite="http://przykladowy.cytat.pl">
    Cytowanie jest bardzo ważne w kontekście tworzenia treści.
  </blockquote>
  
  <!-- Adres, autor cytatu -->
  <p>— Autor Nieznany</p>
  
  <!-- Wstawienie kodu -->
  <p>Aby dodać obrazek, użyj znacznika <code>&lt;img src="obrazek.jpg"&gt;</code>.</p>
  
</body>
</html>

Wyjaśnienie elementów:

 • <h1> do <h6>: Nagłówki o różnej wielkości, służące do organizacji hierarchii treści na stronie.
 • <p>: Akapit, podstawowy blok tekstu.
 • <strong>: Wyróżnienie tekstu poprzez pogrubienie, zaznacza ważność fragmentu.
 • <em>: Kursywa, podkreśla wyróżnienie tekstu bez nadawania mu dodatkowej ważności.
 • <mark>: Zaznaczenie tekstu, używane do wyróżnienia ważnych fragmentów.
 • <del> i <ins>: Odpowiednio przekreślenie i podkreślenie tekstu, używane do oznaczania zmian w dokumencie.
 • <ul> i <li>: Lista wypunktowana, służy do prezentacji zbioru elementów.
 • <blockquote>: Blok cytatu, używany do wyróżnienia dłuższych cytatów z innych źródeł.
 • <code>: Element preformatowany, służy do prezentacji fragmentów kodu.

Podsumowanie

Formatowanie tekstu w HTML5 umożliwia twórcom stron internetowych efektywne przekazywanie informacji, strukturyzację treści oraz nadanie dokumentom estetycznego wyglądu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

 

Scroll to Top