Outline w CSS3

Outline w CSS3 jest właściwością służącą do dodawania linii dookoła elementu, podobnej do obramowania (border). Kluczową różnicą jest to, że outline nie wpływa na układ elementów (nie zajmuje przestrzeni), a jego głównym zastosowaniem jest podkreślenie elementu dla celów nawigacyjnych lub wizualnych.

Podstawowe właściwości outline:

 • outline-style: Określa styl linii (np. solid, dashed, dotted).
 • outline-width: Definiuje grubość linii.
 • outline-color: Określa kolor linii.
 • outline-offset: Pozwala na ustawienie odstępu między outline a krawędzią elementu.

Przykład użycia outline w CSS3

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Outline w CSS3</title>
  <style>
    .box {
      width: 200px;
      height: 150px;
      background-color: lightblue;
      margin: 20px;
      padding: 10px;
      border: 2px solid navy;
    }
    
    .box:focus {
      /* Dodanie outline przy fokusie */
      outline: 3px solid red;
      outline-offset: 5px;
    }
    
    .custom-outline {
      /* Niestandardowy outline */
      outline: 4px dashed green;
      outline-offset: 8px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div tabindex="0" class="box">Kliknij mnie, aby zobaczyć outline.</div>
  <div class="box custom-outline">Box z niestandardowym outline.</div>
</body>
</html>

Dlaczego warto używać outline?

Outline jest szczególnie przydatny do zaznaczania elementów interaktywnych, takich jak linki czy przyciski, zwłaszcza gdy są one aktywne lub w stanie fokusu. Dodatkowo, stosowanie właściwości outline zamiast border pozwala na uniknięcie problemów z układem strony, ponieważ outline nie zajmuje dodatkowej przestrzeni.

Podsumowanie

Outline w CSS3 jest potężnym narzędziem do wyróżniania elementów na stronie bez wpływania na ich rozmiar lub położenie. Dzięki możliwości precyzyjnego kontrolowania stylu, grubości, koloru i odstępu, deweloperzy mogą używać outline do poprawy użyteczności i dostępności stron internetowych, zapewniając jednocześnie atrakcyjny wizualnie sposób na zaznaczenie ważnych elementów interfejsu użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top