font-family w CSS3

Właściwość font-family w CSS3 jest jednym z podstawowych narzędzi używanych do określania czcionek tekstów na stronach internetowych. Umożliwia ona webmasterom i projektantom stron internetowych precyzyjne określenie, jakiego rodzaju czcionka ma być użyta do wyświetlania tekstu na stronie. Dzięki temu można nie tylko poprawić estetykę strony, ale także jej czytelność i dostępność.

Przykład użycia font-family w HTML i CSS

Poniżej znajduje się przykład, jak można zastosować różne rodzaje czcionek dla tekstu na stronie internetowej, używając CSS3. Przykład zawiera prosty kod HTML z zagnieżdżonym CSS, ilustrujący użycie właściwości font-family.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania font-family w CSS3</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    .serif {
      font-family: "Times New Roman", serif;
    }
    .sans-serif {
      font-family: "Helvetica", sans-serif;
    }
    .monospace {
      font-family: "Courier New", monospace;
    }
  </style>
</head>
<body>

<h1>Przykład font-family w CSS3</h1>

<p class="serif">To jest tekst z czcionką serif.</p>
<p class="sans-serif">To jest tekst z czcionką sans-serif.</p>
<p class="monospace">To jest tekst z czcionką monospace.</p>

</body>
</html>

Jak działa font-family

Właściwość font-family pozwala na określenie listy czcionek, które mają być użyte do wyświetlania tekstu. Przeglądarka próbuje użyć pierwszej czcionki z listy; jeśli nie jest dostępna, używa kolejnej i tak dalej, aż znajdzie dostępną czcionkę. Dzięki temu mechanizmowi można zapewnić, że tekst będzie wyglądał zadowalająco, nawet jeśli niektóre czcionki nie będą dostępne na urządzeniu użytkownika.

Podsumowanie

Właściwość font-family w CSS3 jest niezwykle ważnym narzędziem w rękach projektantów stron internetowych, pozwalającym na kontrolę nad wyglądem tekstu na stronie. Umożliwia nie tylko poprawę estetyki strony, ale także jej czytelność poprzez dobór odpowiednich czcionek. Przykład pokazuje, jak łatwo można zastosować różne rodzaje czcionek dla różnych elementów tekstowych na stronie, co jest kluczowe dla tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych projektów webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top