Object-fit w CSS3

Właściwość object-fit w CSS3 pozwala kontrolować sposób, w jaki zawartość multimedialna, tak jak obrazy czy filmy, są dopasowywane do kontenera, w którym się znajdują, bez konieczności zmiany ich proporcji. Dzięki object-fit, można łatwo i efektywnie zarządzać skalowaniem i pozycjonowaniem mediów w ramach elementów HTML, co jest szczególnie przydatne w responsywnym designie stron internetowych.

Przykład użycia object-fit

Poniższy przykład demonstruje wykorzystanie object-fit dla obrazu, aby dopasować go do kontenera bez utraty proporcji. Dodatkowo, zobaczysz prosty kod HTML i CSS, który ilustruje różne wartości object-fit.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania object-fit w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      width: 300px;
      height: 200px;
      overflow: hidden;
      border: 2px solid #000;
    }
    
    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover; /* Opcje: fill, contain, cover, none, scale-down */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <!-- Obrazek będzie dopasowany do kontenera zachowując proporcje -->
  <img src="example.jpg" alt="Przykładowy obraz">
</div>

</body>
</html>

W powyższym kodzie, obraz jest skalowany, aby pokryć cały kontener (object-fit: cover;), zachowując swoje proporcje. Można zmienić wartość object-fit na:

 • fill: Obraz zostanie rozciągnięty, aby wypełnić kontener, co może prowadzić do utraty proporcji.
 • contain: Obraz będzie skalowany, aby zmieścić się w kontenerze, zachowując proporcje, co może spowodować, że niektóre obszary kontenera pozostaną puste.
 • cover: Obraz zostanie skalowany, aby całkowicie pokryć kontener, zachowując proporcje. Niektóre części obrazu mogą zostać obcięte.
 • none: Obraz nie będzie skalowany, co może spowodować jego obcięcie, jeśli jest za duży.
 • scale-down: Zachowuje się jak none lub contain – wybiera mniejsze z tych skalowań.

Podsumowanie

Właściwość object-fit jest niezwykle przydatna podczas pracy z zawartością multimedialną na stronach internetowych, oferując prosty i skuteczny sposób na kontrolę ich wyświetlania. Umożliwia zachowanie proporcji mediów, niezależnie od rozmiaru kontenera, co jest kluczowe w projektowaniu responsywnych layoutów. Dzięki różnym wartościom, jakie można przypisać object-fit, deweloperzy mają dużą elastyczność w dopasowywaniu obrazów i filmów do designu strony, zapewniając przy tym najlepszą możliwą jakość prezentowanych mediów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top