Funkcje konstruujące w JavaScript

Funkcje konstruujące są potężnym narzędziem w JavaScript, pozwalającym na tworzenie wielu podobnych obiektów, zwanych instancjami. Są one podstawą programowania obiektowego w JavaScript i umożliwiają efektywne zarządzanie i organizację kodu w większych aplikacjach.

Definiowanie funkcji konstruującej

Funkcję konstruującą definiuje się podobnie jak każdą inną funkcję w JavaScript, ale z kilkoma kluczowymi różnicami:

 • Nazwa funkcji konstruującej zaczyna się zazwyczaj od wielkiej litery, aby odróżnić ją od zwykłych funkcji.
 • Używa się słowa kluczowego new do tworzenia instancji obiektu.
 • Funkcja konstruująca używa słowa kluczowego this do przypisywania właściwości i metod do tworzonego obiektu.
function Car(brand, model, year) {
  this.brand = brand;
  this.model = model;
  this.year = year;

  this.displayInfo = function() {
    console.log("Marka:", this.brand, 
          "Model:", this.model, 
          "Rok: " ,this.year);
  };
}

Tworzenie instancji za pomocą new

Aby utworzyć obiekt na podstawie funkcji konstruującej, używa się słowa kluczowego new. Spowoduje to, że this w funkcji konstruującej odnosi się do nowo tworzonego obiektu.

let myCar = new Car("Ford", "Mustang", 1969);
myCar.displayInfo(); // Wyświetla: Marka: Ford, Model: Mustang, Rok: 1969

Podsumowanie

Funkcje konstruujące w JavaScript umożliwiają tworzenie złożonych typów obiektów i zarządzanie nimi w bardziej strukturalny sposób. Są one fundamentem programowania obiektowego w JavaScript i pozwalają na efektywne tworzenie wielu instancji obiektów z podobnymi właściwościami i metodami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego koncepcji.

Scroll to Top