Funkcje operujące na łańcuchach znaków w Pythonie

Python oferuje bogaty zestaw wbudowanych funkcji i metod do manipulacji łańcuchami znaków (stringami), co czyni go bardzo wygodnym językiem dla przetwarzania tekstu. W tym artykule omówimy kluczowe funkcje i metody dostępne dla łańcuchów znaków w Pythonie, zaprezentujemy przykłady ich użycia oraz podsumujemy, jak mogą one ułatwić pracę z tekstami.

Przykład kodu Pythona z komentarzami

Rozpocznijmy od kompleksowego przykładu, który ilustruje różne sposoby manipulacji łańcuchami znaków w Pythonie:

# Przykład kodu demonstrujący różne funkcje operujące na łańcuchach znaków

# Definiowanie łańcucha znaków
originalString = "Python jest niesamowity!"

# Zamiana wielkości liter
upperCaseString = originalString.upper()
lowerCaseString = originalString.lower()

print("Oryginalny łańcuch znaków:", originalString)
print("Łańcuch znaków w wielkich literach:", upperCaseString)
print("Łańcuch znaków w małych literach:", lowerCaseString)

# Sprawdzanie, czy łańcuch zaczyna się lub kończy określonym podłańcuchem
startsWithPython = originalString.startswith("Python")
endsWithExclamation = originalString.endswith("!")

print("Czy łańcuch zaczyna się od 'Python'? :", startsWithPython)
print("Czy łańcuch kończy się wykrzyknikiem? :", endsWithExclamation)

# Podział łańcucha na listę
splitString = originalString.split(" ")

print("Lista słów:", splitString)

# Łączenie listy w łańcuch znaków
joinedString = " ".join(splitString)

print("Dołączony łańcuch znaków:", joinedString)

# Znajdowanie pozycji podłańcucha w łańcuchu
position = originalString.find("jest")

print("Pozycja słowa 'jest':", position)

# Zastępowanie podłańcucha innym łańcuchem
replacedString = originalString.replace("niesamowity", "fantastyczny")

print("Łańcuch znaków po zamianie:", replacedString)

Wybrane funkcje i metody operujące na łańcuchach znaków

W Pythonie dostępnych jest wiele metod, które pozwalają na efektywne manipulowanie łańcuchami znaków. Oto niektóre z nich:

 1. Zamiana wielkości liter:
  • .upper() – zamienia wszystkie litery na wielkie.
  • .lower() – zamienia wszystkie litery na małe.
 2. Sprawdzanie początku i końca:
  • .startswith(substring) – sprawdza, czy łańcuch zaczyna się od podanego podłańcucha.
  • .endswith(substring) – sprawdza, czy łańcuch kończy się na podanym podłańcuchu.
 3. Podział i łączenie:
  • .split(separator) – dzieli łańcuch na listę według separatora.
  • .join(list) – łączy listę łańcuchów w jeden łańcuch, używając obiektu, na którym została wywołana metoda, jako separatora.
 4. Wyszukiwanie i zastępowanie:
  • .find(substring) – zwraca najniższy indeks, w którym podłańcuch zostaje znaleziony w łańcuchu.
  • .replace(old, new) – zastępuje wszystkie wystąpienia podłańcucha innym łańcuchem.

Podsumowanie

Manipulacja łańcuchami znaków w Pythonie jest intuicyjna i wydajna dzięki bogatej ilość dostępnych funkcji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top