Funkcje operujące na słownikach w Pythonie

Słowniki w Pythonie są jedną z najbardziej uniwersalnych i wydajnych struktur danych. Pozwalają na przechowywanie danych w formie klucz-wartość, co ułatwia szybki dostęp do wartości poprzez klucz. Python oferuje bogaty zestaw funkcji do pracy ze słownikami, umożliwiając ich tworzenie, modyfikację, dostęp do elementów, a także iterację. W tym artykule omówimy najważniejsze funkcje operujące na słownikach w Pythonie, przedstawiając przykłady ich użycia.

Tworzenie i dostęp do słowników

Zacznijmy od podstaw – tworzenia słownika i dostępu do jego elementów.

# Tworzenie pustego słownika
emptyDict = {}

# Tworzenie słownika z kluczami i wartościami
person = {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
}

# Dostęp do wartości za pomocą klucza
print(person["name"]) # Wypisze "John"

# Dodawanie nowego klucza i wartości
person["job"] = "Developer"

# Aktualizacja wartości
person["age"] = 31

Metody słowników

Python oferuje różne metody do pracy ze słownikami. Oto niektóre z nich:

keys(), values(), items()

Metody keys(), values() i items() pozwalają na dostęp do kluczy, wartości lub par klucz-wartość słownika.

# Klucze słownika
print(person.keys()) # Wypisze wszystkie klucze

# Wartości słownika
print(person.values()) # Wypisze wszystkie wartości

# Pary klucz-wartość
print(person.items()) # Wypisze pary klucz-wartość
get()

Metoda get() pozwala na bezpieczne pobranie wartości dla danego klucza, bez ryzyka wystąpienia wyjątku, jeśli klucz nie istnieje.

# Bezpieczne pobieranie wartości
print(person.get("name", "Brak")) # Wypisze "John"
print(person.get("salary", "Brak")) # Wypisze "Brak"
pop(), popitem(), clear()

Metody pop(), popitem() i clear() służą do usuwania elementów ze słownika.

# Usuwanie elementu
person.pop("age")

# Usuwanie ostatniego elementu (Python 3.7+)
person.popitem()

# Czyszczenie słownika
person.clear()
update()

Metoda update() umożliwia aktualizację słownika, dodając nowe pary klucz-wartość lub aktualizując istniejące.

# Aktualizacja słownika
person.update({"name": "Alice", "age": 28, "city": "Los Angeles"})

Iteracja po słowniku

Iteracja po słowniku umożliwia wykonanie operacji na każdym elemencie.

for key, value in person.items():
  print(f"{key}: {value}")

Podsumowanie

Słowniki w Pythonie są potężnym narzędziem do przechowywania i manipulowania danymi. Dzięki różnorodnym funkcjom i metodą, programiści mogą łatwo tworzyć, modyfikować, usuwać i iterować po słownikach. Wiedza na temat tych funkcji jest kluczowa dla efektywnego i wydajnego korzystania ze słowników w Pythonie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top