Gettery i settery w Pythonie

Gettery i settery są metodami, które zapewniają kontrolowany dostęp do atrybutów klasy w programowaniu obiektowym. W Pythonie, języku znającym zarówno konwencję bezpośredniego dostępu do atrybutów, jak i możliwość ich ukrycia za pomocą metod, gettery i settery służą do zarządzania dostępem do danych, walidacji i ewentualnej transformacji tych danych podczas ich odczytu i zapisu.

Przykład użycia getterów i setterów

Rozważmy klasę Book, która reprezentuje książkę w bibliotece. Chcemy mieć kontrolę nad atrybutami takimi jak title i author, aby zapewnić, że tytuł książki zawsze będzie zaczynał się wielką literą, a autor będzie przechowywany w określonym formacie.

class Book:
  def __init__(self, title, author):
    self._title = title
    self._author = author

  @property
  def title(self):
    # Getter dla tytułu książki
    return self._title

  @title.setter
  def title(self, value):
    # Setter dla tytułu książki, zapewniający,
    # że pierwsza litera tytułu jest wielka
    self._title = value.capitalize()

  @property
  def author(self):
    # Getter dla autora książki
    return self._author

  @author.setter
  def author(self, value):
    # Setter dla autora książki, formatujący
    # nazwisko i imię autora
    names = value.split()
    self._author = " ".join(names).title()

# Użycie klasy Book
book = Book("mały książę", "antoine de saint-exupery")
print(f"Tytuł: {book.title}, Autor: {book.author}")
# Aktualizacja tytułu i autora
book.title = "wielki gatsby"
book.author = "f scott fitzgerald"
print(f"Tytuł: {book.title}, Autor: {book.author}")

Dlaczego używamy getterów i setterów?

 1. Enkapsulacja: Ukrywanie szczegółów implementacji atrybutów klasy przed użytkownikiem klasy, zapewniając kontrolę nad dostępem do tych atrybutów.
 2. Walidacja danych: Możliwość sprawdzenia i walidacji danych przed ich przypisaniem do atrybutów.
 3. Łatwość utrzymania: Ułatwia zmianę wewnętrznej implementacji klasy bez wpływu na kod, który z niej korzysta.

Kiedy stosować gettery i settery?

Gettery i settery są szczególnie przydatne, gdy:

 • potrzebna jest walidacja danych przy przypisywaniu wartości do atrybutów,
 • dostęp do atrybutu powinien być kontrolowany lub ograniczony,
 • wartość atrybutu musi być obliczana lub transformowana przed zwróceniem lub zapisaniem.

Podsumowanie

Gettery i settery w Pythonie to potężne narzędzia, które pozwalają na kontrolowany dostęp do atrybutów klasy, ich walidację oraz możliwość transformacji. Dzięki dekoratorowi @property, Python umożliwia elegancką implementację tych metod, zachowując czytelność kodu i zapewniając jednocześnie silną enkapsulację i bezpieczeństwo danych. Wykorzystanie getterów i setterów w projektach Pythona może znacząco przyczynić się do poprawy jakości kodu i jego łatwości w utrzymaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top