Jak działa instrukcja “with” w Pythonie?

Instrukcja with w Pythonie jest używana do opakowania wykonywania bloków instrukcji wraz z metodami zdefiniowanymi przez kontekst menedżerów. Pozwala to na zarządzanie zasobami, takimi jak pliki, połączenia sieciowe, i blokady, w sposób, który zapewnia ich automatyczne zwalnianie po zakończeniu bloku with lub w przypadku wystąpienia wyjątku. W praktyce użycie with pozwala na bardziej czytelny kod i ułatwia zarządzanie zasobami eliminując potrzebę jawnego zamykania plików czy zwalniania zasobów.

Przykład użycia

Aby lepiej zrozumieć działanie instrukcji with, rozważmy przykład otwierania i czytania pliku:

# Otwieranie pliku przy użyciu instrukcji with
with open('plik.txt', 'r') as file:
  # Czytanie zawartości pliku
  content = file.read()
  # Wyświetlenie zawartości pliku
  print(content)

W tym przykładzie, open('plik.txt', 'r') jest wyrażeniem, które otwiera plik do czytania ('r'), a as file przypisuje otwarty plik do zmiennej file. Blok kodu wewnątrz with może używać zmiennej file do operacji na pliku. Po zakończeniu bloku with, plik jest automatycznie zamykany, nawet jeśli w bloku wystąpił wyjątek.

Jak to działa?

Instrukcja with korzysta z protokołu menedżera kontekstu, który jest zdefiniowany przez metody magiczne __enter__() i __exit__() w klasie obiektu używanego w wyrażeniu with. Metoda __enter__() jest wywoływana na początku bloku with, a __exit__() jest wywoływana po zakończeniu bloku.

 • __enter__(self): Metoda ta przygotowuje kontekst menedżera i zwykle zwraca obiekt, który ma być przypisany do zmiennej określonej przez as.
 • __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb): Metoda ta jest wywoływana po zakończeniu bloku with. Może ona obsługiwać wyjątki, które wystąpiły wewnątrz bloku. Jeśli metoda zwróci wartość True, wyjątek jest uznawany za obsłużony i nie jest dalej propagowany.

Korzyści z użycia instrukcji with

 • Automatyczne zarządzanie zasobami: Automatycznie zajmuje się otwieraniem i zamykaniem plików, co zapobiega wyciekom zasobów.
 • Obsługa wyjątków: Ułatwia obsługę wyjątków, które mogą wystąpić podczas pracy z zasobami.
 • Czytelność i zwięzłość kodu: Kod jest bardziej czytelny i zwięzły dzięki eliminacji potrzeby jawnego zamykania zasobów.

Podsumowanie

Instrukcja with w Pythonie jest potężnym narzędziem, które ułatwia zarządzanie zasobami i poprawia czytelność kodu. Dzięki automatycznemu zarządzaniu cyklem życia zasobów, programiści mogą skupić się na logice biznesowej, nie martwiąc się o manualne zwalnianie zasobów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top