Jak korzystać z align w CSS3?

W CSS3, właściwość align nie istnieje jako samodzielna właściwość, ale pojawia się jako część innych właściwości takich jak text-align, align-items, align-self, align-content itp., które służą do kontrolowania wyrównania i rozmieszczenia elementów w różnych kontekstach, takich jak flexbox, grid czy w kontekście tekstu. W tej lekcji skupimy się na kilku przykładach, pokazujących jak wykorzystać te właściwości do osiągnięcia pożądanych efektów wyrównania.

Przykład: Centrowanie tekstu i elementów

HTML + CSS
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Przykład wykorzystania align w CSS3</title>
<style>
 .text-center {
  text-align: center;
 }
 
 .flex-container {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Centruje elementy poziomo w kontenerze */
  align-items: center; /* Centruje elementy pionowo w kontenerze */
  height: 200px; /* Ustawiona wysokość, aby pokazać centrowanie pionowe */
  border: 1px solid #000; /* Ramka do wizualizacji kontenera */
 }
 
 .flex-item {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: lightblue;
 }
</style>
</head>
<body>

<div class="text-center">Tekst wyśrodkowany poziomo</div>

<div class="flex-container">
 <div class="flex-item"></div>
</div>
 

</body>
</html>

Wyrównanie tekstu: text-align

Właściwość text-align służy do wyrównania tekstu wewnątrz elementu blokowego. W przykładzie użyto text-align: center; do wyśrodkowania tekstu poziomo.

Wyrównanie elementów Flexbox: justify-content i align-items

W przykładzie pokazano również, jak użyć Flexboxa do centrowania elementów. justify-content: center; centruje elementy poziomo w kontenerze flex, podczas gdy align-items: center; odpowiada za centrowanie elementów pionowo.

Podsumowanie

Wykorzystanie właściwości align w kontekście CSS3 wymaga zrozumienia kontekstu, w jakim są stosowane (tekst, flexbox, grid itp.). Dzięki różnym właściwościom, takim jak text-align, align-items, align-self, align-content, możemy precyzyjnie kontrolować wyrównanie elementów na stronie, co pozwala na tworzenie czystych, dobrze zorganizowanych układów. Ważne jest, aby eksperymentować z tymi właściwościami i zrozumieć, jak działają w różnych kontekstach, aby móc efektywnie wykorzystać możliwości CSS3 do tworzenia responsywnych i atrakcyjnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top