Text-align w CSS 3

Właściwość text-align w CSS3 jest podstawowym narzędziem służącym do kontrolowania wyrównania tekstu w elementach HTML. Umożliwia ona programistom i projektantom stron internetowych definiowanie, jak tekst powinien być wyświetlany wewnątrz elementu, oferując kilka opcji, takich jak wyśrodkowanie, wyrównanie do lewej lub prawej strony oraz justowanie tekstu. Zastosowanie tej właściwości jest niezwykle ważne w kontekście tworzenia responsywnych i estetycznie przyjemnych stron internetowych.

Przykład wykorzystania text-align w CSS3

Poniżej przedstawiono prosty przykład, w jaki sposób można zastosować text-align w praktyce, integrując CSS bezpośrednio w dokumencie HTML. Przykład zawiera również stylowanie kontenera flex, aby pokazać różnice w centrowaniu elementów tekstowych i blokowych.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania text-align w CSS3</title>
  <style>
   .text-center {
    text-align: center;
   }
   
   .text-right {
    text-align: right;
   }
   
   .text-left {
    text-align: left;
   }
   
   .text-justify {
    text-align: justify;
   }

   .flex-container {
    display: flex;
    justify-content: center; /* Centruje elementy poziomo w kontenerze */
    align-items: center; /* Centruje elementy pionowo w kontenerze */
    height: 200px; /* Ustawiona wysokość, aby pokazać centrowanie pionowe */
    border: 1px solid #000; /* Ramka do wizualizacji kontenera */
   }
   
   .flex-item {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: lightblue;
   }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="text-center">Tekst wyśrodkowany poziomo</div>
  <div class="text-right">Tekst wyrównany do prawej</div>
  <div class="text-left">Tekst wyrównany do lewej</div>
  <div class="text-justify">Tekst justowany. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</div>

  <div class="flex-container">
   <div class="flex-item"></div>
  </div>

</body>
</html>

Znaczenie i zastosowanie

Właściwość text-align jest podstawowym narzędziem w arsenale każdego projektanta stron internetowych. Pozwala na:

 • Poprawę czytelności tekstu: poprzez wyśrodkowanie nagłówków czy wyrównanie paragrafów do lewej strony, można zwiększyć czytelność i estetykę strony.
 • Estetyczne prezentacje: wyśrodkowany lub justowany tekst może znacząco poprawić wizualny odbiór strony internetowej.
 • Elastyczność projektowania: dzięki różnym opcjom wyrównania tekstu, projektanci mają większą swobodę w tworzeniu różnorodnych układów strony.

Podsumowanie

Właściwość text-align w CSS3 jest niezbędnym narzędziem dla twórców stron internetowych, pozwalającym na efektywne kontrolowanie wyrównania tekstu w dokumentach HTML. Dzięki łatwości użycia i wszechstronności, text-align stanowi ważny element w procesie projektowania responsywnych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych. Przykład przedstawiony w tym artykule pokazuje, jak można zastosować różne opcje wyrównania tekstu, aby poprawić estetykę i funkcjonalność strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top