Jak można wykorzystać Bibliotekę Standardową w Pythonie?

Biblioteka Standardowa Pythona jest potężnym zbiorem modułów dostarczanych wraz z Pythonem, które ułatwiają programowanie poprzez dostarczanie gotowych do użycia funkcji i klas. Od manipulacji tekstem, datami, plikami, po obsługę protokołów sieciowych i rozwijanie interfejsów graficznych – Biblioteka Standardowa oferuje narzędzia potrzebne do wielu typowych zadań programistycznych. W tym artykule przyjrzymy się, jak można ją wykorzystać na praktycznym przykładzie.

Przykład użycia Biblioteki Standardowej: Praca z plikami i formatowaniem dat

W tym przykładzie skupimy się na dwóch często wykorzystywanych modułach Biblioteki Standardowej: os do pracy z systemem operacyjnym oraz datetime do manipulacji datami. Pokażemy, jak można użyć tych modułów do tworzenia zarchiwizowanego logu wydarzeń z datą.

import os
import datetime

# Utworzenie nazwy pliku logu z bieżącą datą
log_file_name = datetime.datetime.now().strftime(
  "log_%Y-%m-%d.txt")

# Sprawdzenie, czy folder 'logs' istnieje i utworzenie go, 
# jeśli nie istnieje
if not os.path.exists('logs'):
  os.makedirs('logs')

# Pełna ścieżka do pliku logu
log_file_path = os.path.join('logs', log_file_name)

# Dodanie wpisu do pliku logu
with open(log_file_path, 'a') as log_file:
  log_file.write(f'{datetime.datetime.now()}: ' 
          'Uruchomienie skryptu\n')

print(f'Zapisano log w: {log_file_path}')

Komentarze w kodzie wyjaśniają krok po kroku działanie skryptu. Na początku importujemy potrzebne moduły. Następnie tworzymy nazwę pliku logu, która zawiera bieżącą datę, dzięki czemu każdego dnia tworzony jest nowy plik logu. Sprawdzamy, czy istnieje katalog logs i tworzymy go, jeśli potrzeba. W końcu otwieramy plik logu (lub tworzymy go, jeśli jeszcze nie istnieje) i dopisujemy do niego informację o uruchomieniu skryptu z dokładną datą i godziną. Na koniec informujemy użytkownika o zapisie logu.

Podsumowanie

Biblioteka Standardowa Pythona oferuje szeroką gamę narzędzi, które mogą znacząco przyspieszyć i ułatwić proces tworzenia skryptów i aplikacji. Dzięki modułom takim jak os i datetime, możemy łatwo zarządzać plikami i dokładnie pracować z datami i czasem, co jest przydatne w wielu scenariuszach – od prostych skryptów po zaawansowane aplikacje. Jak widać na powyższym przykładzie, użycie Biblioteki Standardowej pozwala na pisanie czystego, efektywnego i przede wszystkim uniwersalnego kodu, który może być łatwo rozwijany i utrzymywany.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top