Jak pisać wielolinijkowe komentarze w Pythonie?

W Pythonie, podobnie jak w wielu innych językach programowania, komentarze pełnią kluczową rolę w dokumentowaniu kodu. Umożliwiają programistom dodawanie uwag i wyjaśnień dotyczących działania kodu, co jest szczególnie pomocne w pracy zespołowej lub przy późniejszym powrocie do projektu po pewnym czasie. Python oferuje dwa sposoby na dodawanie komentarzy: jednolinijkowe, używając znaku #, oraz wielolinijkowe, które formalnie nie istnieją jako takie, ale można je symulować. W tym artykule skupimy się na tej drugiej formie.

Przykład użycia “wielolinijkowych” komentarzy w Pythonie

Chociaż Python oficjalnie nie posiada dedykowanego sposobu na tworzenie wielolinijkowych komentarzy tak jak w niektórych językach (np. /* komentarz */ w C), można osiągnąć podobny efekt, wykorzystując potrójne cudzysłowy. Służą one do definiowania wielolinijkowych ciągów znaków, ale jeśli nie zostaną przypisane do zmiennej, Python zinterpretuje je jako wielolinijkowy komentarz.

Poniżej znajduje się przykład kodu demonstrujący tę technikę:

# Importujemy moduł math do przykładu
import math

"""
To jest przykład 'wielolinijkowego' komentarza
w Pythonie. Ten komentarz wyjaśnia, że poniższy
kod oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby.
"""

# Obliczamy pierwiastek kwadratowy z 9
sqrt_of_9 = math.sqrt(9)

# Wyświetlamy wynik
print("Pierwiastek kwadratowy z 9 to:", sqrt_of_9)

W powyższym kodzie, wielolinijkowy “komentarz” jest umieszczony między potrójnymi cudzysłowami. Nie wpływa on na działanie programu, ale dostarcza ważnych informacji dotyczących następującego po nim fragmentu kodu.

Podsumowanie

Wielolinijkowe komentarze w Pythonie, choć nie są obsługiwane w sposób bezpośredni, mogą być skutecznie symulowane za pomocą potrójnych cudzysłowów. Ta technika jest przydatna do dokumentowania większych bloków kodu lub dodawania wieloliniowych wyjaśnień i notatek. Ważne jest, aby pamiętać, że takie “komentarze” nie są ignorowane przez interpreter Pythona w takim stopniu jak komentarze jednolinijkowe, dlatego należy ich używać rozważnie, zwłaszcza w przypadku dużych bloków kodu, które mogą wpływać na czytelność i wydajność skryptu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top