Jak używać metaklasy w Pythonie?

Metaklasy w Pythonie to zaawansowany temat, który pozwala na modyfikowanie zachowania klas przed ich stworzeniem. Są one “klasami klas”, co oznacza, że definiują, jak klasa jest tworzona, zamiast definiować instancje klasy. Metaklasy mogą być używane do kontrolowania tworzenia klas, zarządzania dziedziczeniem oraz modyfikowania atrybutów klas. Ten artykuł wprowadzi Cię w świat metaklas przez praktyczny przykład.

Kompletny przykład kodu z użyciem metaklasy

Załóżmy, że chcemy, aby wszystkie klasy w naszym systemie miały automatycznie dodany atrybut created_at wskazujący czas utworzenia klasy. Zamiast dodawać ten atrybut ręcznie do każdej klasy, możemy użyć metaklasy do automatycznego dodawania go.

import time

# Definiowanie metaklasy
class Meta(type):
  def __new__(cls, name, bases, dict):
    # Dodawanie atrybutu created_at do klasy
    dict['created_at'] = time.ctime()
    return type.__new__(cls, name, bases, dict)

# Użycie metaklasy przy tworzeniu nowej klasy
class MyClass(metaclass=Meta):
  pass

# Tworzenie instancji klasy MyClass
instance = MyClass()

# Wyświetlanie czasu utworzenia klasy
print(MyClass.created_at)

W powyższym kodzie:

 • Definiujemy metaklasę Meta, dziedziczącą po typie type, co jest standardowym sposobem tworzenia metaklas w Pythonie.
 • W metodzie __new__, która jest wywoływana przed utworzeniem klasy, dodajemy do słownika klasy (dict) nowy atrybut created_at, który zawiera czas utworzenia klasy.
 • Przy tworzeniu nowej klasy MyClass wskazujemy, że ma używać naszej metaklasy przez metaclass=Meta. To sprawia, że każda klasa używająca Meta będzie miała automatycznie dodany atrybut created_at.
 • Wreszcie, tworzymy instancję MyClass i weryfikujemy, że atrybut created_at został poprawnie dodany.

Podsumowanie

Metaklasy są potężnym narzędziem w Pythonie, pozwalającym na zaawansowane manipulacje klasami jeszcze przed ich utworzeniem. Ich zrozumienie i stosowanie może być początkowo nieintuicyjne, ale oferują one szerokie możliwości do tworzenia czystszego i bardziej efektywnego kodu. Przykład z automatycznym dodawaniem atrybutu created_at to tylko jeden z wielu sposobów wykorzystania metaklas. Mają one zastosowanie w wielu zaawansowanych wzorcach projektowych i technikach programowania, otwierając drzwi do głębszego zrozumienia mechanizmów działania języka Python.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top