Jak zdefiniować instrukcję warunkową w Pythonie?

Instrukcje warunkowe to podstawowe elementy każdego języka programowania, umożliwiające wykonanie różnych akcji w zależności od spełnienia określonych warunków. Python oferuje prostą, ale potężną składnię do definiowania takich instrukcji. W tym artykule omówimy, jak używać instrukcji warunkowych if, elif, i else w Pythonie, prezentując ich działanie na praktycznym przykładzie.

Przykład użycia instrukcji warunkowej

Załóżmy, że piszemy program, który ocenia, czy liczba wprowadzona przez użytkownika jest dodatnia, ujemna, czy równa zero. Poniżej znajdziesz kompletny kod z komentarzami, wyjaśniającymi poszczególne jego części.

# Prośba o wprowadzenie liczby przez użytkownika
number = int(input("Wprowadź liczbę: "))

# Sprawdzenie, czy liczba jest większa od zera
if number > 0:
  print("Liczba jest dodatnia.") # Wyświetlenie, jeśli warunek prawdziwy
# Sprawdzenie, czy liczba jest mniejsza od zera
elif number < 0:
  print("Liczba jest ujemna.") # Wyświetlenie, jeśli warunek prawdziwy
# Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony
else:
  print("Liczba jest równa zero.") # Wyświetlenie, jeśli liczba to zero

Wyjaśnienie kodu

 • Linia 2: Program prosi użytkownika o wprowadzenie liczby, która jest następnie konwertowana na typ int.
 • Linia 5: Instrukcja if sprawdza, czy liczba jest większa od zera. Jeśli tak, wykonuje kod wewnątrz bloku if.
 • Linia 7: elif (skrót od “else if”) sprawdza kolejny warunek, jeśli poprzedni nie był spełniony. W tym przypadku sprawdzane jest, czy liczba jest mniejsza od zera.
 • Linia 9: Jeśli żaden z poprzednich warunków nie został spełniony, wykonuje się kod wewnątrz bloku else.

Podsumowanie

Instrukcje warunkowe w Pythonie są niezbędnym narzędziem w rękach programisty, umożliwiającym kontrolę nad przepływem programu. Jak pokazano w przykładzie, ich składnia jest intuicyjna i zrozumiała, co ułatwia implementację logiki warunkowej w programach. Pamiętaj, że instrukcje if, elif i else mogą być łączone i zagnieżdżane w różnych konfiguracjach, co pozwala na tworzenie skomplikowanych struktur decyzyjnych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top