Jak zdekodować lub zakodować adres URL w JavaScript?

Kodowanie i dekodowanie adresów URL to podstawowe operacje w web developmencie, które pozwalają na bezpieczne przesyłanie danych w adresach URL. JavaScript oferuje wbudowane funkcje do łatwego kodowania i dekodowania ciągów znaków, co jest szczególnie użyteczne w przypadku przesyłania danych przez internet. W tej lekcji dowiesz się, jak używać funkcji encodeURIComponent oraz decodeURIComponent do kodowania i dekodowania adresów URL.

Kodowanie adresu URL

Kodowanie adresu URL jest niezbędne, gdy chcemy przesłać dane zawierające znaki specjalne, takie jak spacje czy znaki interpunkcyjne, przez internet. Funkcja encodeURIComponent jest używana do kodowania komponentów URI, zapewniając, że wszystkie znaki specjalne są prawidłowo przekształcane.

Przykład kodu
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kodowanie i dekodowanie URL w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Przykładowy adres URL do zakodowania
    let url = "https://www.test.pl/szukaj?zapytanie=JavaScript & HTML";

    // Kodowanie adresu URL
    let encodedUrl = encodeURIComponent(url);
    
    // Wyświetlenie zakodowanego adresu URL
    console.log("Zakodowany adres URL:", encodedUrl);
  </script>
</body>
</html>

Dekodowanie adresu URL

Dekodowanie adresu URL jest równie ważne, zwłaszcza gdy otrzymujemy zakodowane dane, które muszą zostać przetworzone lub wyświetlone w czytelnej formie. Funkcja decodeURIComponent pozwala na odwrócenie procesu kodowania, przywracając oryginalny format danych.

Przykład kodu
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kodowanie i dekodowanie URL w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Zakodowany adres URL
    let encodedUrl = "https%3A%2F%2Fwww.test.pl%2Fszukaj%3Fzapytanie%3DJavaScript%20%26%20HTML";
    
    // Dekodowanie adresu URL
    let decodedUrl = decodeURIComponent(encodedUrl);
    
    // Wyświetlenie zdekodowanego adresu URL
    console.log("Zdekodowany adres URL:", decodedUrl);
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Kodowanie i dekodowanie adresów URL w JavaScript to proste, ale niezwykle ważne operacje, umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych w adresach URL. Dzięki funkcjom encodeURIComponent i decodeURIComponent, można łatwo przekształcać adresy URL, aby były one odpowiednie do przesyłania przez internet oraz przywracać je do ich oryginalnej formy. Znajomość tych funkcji jest kluczowa dla każdego web developera, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych w aplikacjach internetowych.

 

 

Scroll to Top