Jaka jest różnica między is a == w Pythonie?

W języku Python dwa operatory, “is” i “==”, są używane do porównywania, ale nie oznaczają tego samego. Choć mogą wydawać się podobne, służą do różnych celów. Operator “==” sprawdza równość wartości, podczas gdy “is” porównuje tożsamość obiektów w pamięci. W tym artykule wyjaśnimy różnicę między tymi dwoma operatorami, używając prostego przykładu kodu.

Przykład różnicy między “is” a “==”

Zobaczmy, jak “is” i “==” działają w praktyce na poniższym przykładzie:

# Tworzenie dwóch list z takimi samymi elementami
list_a = [1, 2, 3]
list_b = [1, 2, 3]

# Porównanie list za pomocą "=="
# Sprawdza, czy listy mają takie same wartości
print(list_a == list_b)  # Wypisze: True

# Porównanie list za pomocą "is"
# Sprawdza, czy listy są dokładnie tym samym obiektem
print(list_a is list_b)  # Wypisze: False

# Tworzenie nowej referencji do list_a
list_c = list_a

# Porównanie list_a i list_c za pomocą "is"
# Sprawdza, czy są to te same obiekty w pamięci
print(list_a is list_c)  # Wypisze: True

W tym przykładzie list_a i list_b mają identyczne elementy, więc porównanie ich za pomocą “==” zwraca True. Jednak są to różne obiekty w pamięci, co oznacza, że porównanie ich za pomocą “is” zwróci False. Natomiast list_c jest inną referencją do list_a, więc list_a is list_c zwraca True, ponieważ obie zmienne wskazują na ten sam obiekt w pamięci.

Podsumowanie

Różnica między “is” a “==” jest kluczowa w Pythonie i może prowadzić do różnych wyników w zależności od tego, co dokładnie chcemy porównać. Operator “==” powinien być używany, kiedy interesuje nas równość wartości dwóch obiektów, a “is” kiedy chcemy sprawdzić, czy dwie zmienne odnoszą się do tego samego obiektu w pamięci. Zrozumienie tej różnicy jest fundamentalne dla efektywnego programowania w Pythonie i pomaga unikać subtelnych błędów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top