Jaka jest różnica między plikami .py a .pyc?

W świecie Pythona często spotykamy się z różnymi rozszerzeniami plików, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale w rzeczywistości służą różnym celom. Dwa z takich rozszerzeń to .py i .pyc, które odgrywają kluczowe role w procesie programowania i wykonywania kodu Pythona. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym różnią się te dwa typy plików.

Pliki .py

Pliki z rozszerzeniem .py są to pliki źródłowe Pythona, zawierające kod źródłowy napisany przez programistę. Są to tekstowe pliki skryptowe, które można edytować w dowolnym edytorze tekstowym. Kod w tych plikach jest zrozumiały dla ludzi i musi być zinterpretowany przez interpreter Pythona, aby mógł być wykonany przez komputer.

Przykład pliku .py:

# Definicja funkcji say_hello, która wyświetla powitanie
def say_hello(name):
    print(f"Hello, {name}!")

# Wywołanie funkcji z podaniem imienia jako argumentu
say_hello("Alice")

W powyższym przykładzie definiujemy prostą funkcję say_hello, która przyjmuje jeden argument – name i wyświetla powitanie. Następnie funkcja jest wywoływana z konkretnym argumentem. Ten kod jest zapisany w formie, którą można bezpośrednio edytować i uruchomić za pomocą interpretera Pythona.

Pliki .pyc

Z kolei pliki .pyc są prekompilowanymi plikami bajtowymi Pythona. Kiedy kod źródłowy Pythona jest po raz pierwszy uruchamiany, interpreter Pythona kompiluje go do kodu bajtowego, który jest formą pośrednią między kodem źródłowym a kodem wykonywalnym przez maszynę. Kod bajtowy jest następnie zapisywany do pliku .pyc, co pozwala na szybsze ładowanie i wykonywanie programu przy kolejnych uruchomieniach, ponieważ omija się proces kompilacji.

Pliki .pyc są zazwyczaj generowane automatycznie i przechowywane w katalogu __pycache__ w katalogu zawierającym pliki .py. Pliki te są niezależne od platformy, co oznacza, że mogą być wykonywane na dowolnym systemie operacyjnym, który ma zainstalowanego odpowiedniego interpretera Pythona.

Podsumowanie

Główną różnicą między plikami .py a .pyc jest to, że pliki .py zawierają kod źródłowy napisany przez programistę, podczas gdy pliki .pyc zawierają kod bajtowy, który jest wersją prekompilowaną tego kodu źródłowego. Pliki .pyc pozwalają na szybsze ładowanie i wykonywanie programów Pythona, omijając konieczność ponownej kompilacji kodu przy każdym uruchomieniu.

Różnica ta podkreśla istotę procesu kompilacji w Pythonie i pokazuje, jak język ten balansuje między wygodą interpretowanego języka a wydajnością języka kompilowanego. Zarówno pliki .py, jak i .pyc są ważnymi elementami ekosystemu Pythona, każdy z nich pełniąc swoją specyficzną rolę w procesie tworzenia i uruchamiania aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top