Jaką rolę pełnią instrukcje break i continue w Pythonie?

Instrukcje break i continue są podstawowymi elementami sterującymi w Pythonie, które umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie pętlami for i while. Obie te instrukcje pozwalają kontrolować przepływ programu w sposób, który nie zawsze jest możliwy za pomocą samych warunków i iteracji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak i kiedy używać break i continue, aby sprawić, by nasze pętle były bardziej wydajne i intuicyjne.

Kompletny przykład z użyciem break i continue

Załóżmy, że mamy listę numerów i chcemy wykonać na niej dwie operacje: wyświetlić numery aż do napotkania liczby 5 (i wtedy przerwać pętlę) oraz pominąć wyświetlanie liczby 3. Użyjemy do tego celu pętli for wraz z instrukcjami break i continue.

# Definicja listy z numerami
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# Iteracja przez listę numerów
for num in numbers:
  if num == 5:
    # Zakończenie pętli, gdy napotkamy liczbę 5
    break
  if num == 3:
    # Pominiecie liczby 3 i kontynuacja pętli
    continue
  # Wyświetlenie numeru, jeśli nie został pominięty
  # ani nie zakończył pętli
  print("Numer:", num)

W tym przykładzie pętla for przechodzi przez każdy element listy numbers. Instrukcja if num == 5 w połączeniu z break sprawia, że pętla zostaje przerwana, gdy tylko napotkana zostanie liczba 5, co oznacza, że żadne liczby po 5 nie zostaną już przetworzone. Z kolei if num == 3 w połączeniu z continue powoduje, że pętla pomija dalsze instrukcje dla liczby 3 i przechodzi do następnego obiegu pętli. Dzięki temu liczba 3 nie zostaje wyświetlona.

Podsumowanie

Instrukcje break i continue dają programiście większą kontrolę nad logiką pętli w Pythonie. Break umożliwia wyjście z pętli przed jej naturalnym zakończeniem, kiedy spełniony zostaje określony warunek. Z kolei continue pozwala pominąć część kodu dla pewnych elementów iterowalnych, kontynuując wykonanie pętli od kolejnego obiegu. Użycie tych instrukcji może znacząco poprawić czytelność i efektywność kodu, szczególnie w skomplikowanych algorytmach i logikach warunkowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top