Jakie są wbudowane typy danych w Pythonie?

Python jest językiem o dynamicznym typowaniu, co oznacza, że nie musisz deklarować typu zmiennej przed jej użyciem. Język ten oferuje szereg wbudowanych typów danych, które są dostępne “od ręki” i pozwalają na efektywną pracę z różnymi rodzajami danych. Wbudowane typy danych w Pythonie można podzielić na kilka kategorii: liczbowe, sekwencyjne, mapowania, zbiory oraz logiczne.

Typy liczbowe

Python oferuje trzy podstawowe typy liczbowe:

 • int – liczby całkowite bez ograniczenia długości,
 • float – liczby zmiennoprzecinkowe,
 • complex – liczby zespolone.
number = 10 # Liczba całkowita
decimal = 10.5 # Liczba zmiennoprzecinkowa
complex_number = 3 + 5j # Liczba zespolona

Typy sekwencyjne

Do typów sekwencyjnych należą:

 • str – łańcuchy znaków,
 • list – listy,
 • tuple – krotki.
text = "Hello World" # Łańcuch znaków
my_list = [1, 2, 3] # Lista
my_tuple = (1, 2, 3) # Krotka

Mapowania

Python oferuje jeden wbudowany typ mapowania:

 • dict – słowniki, które przechowują pary klucz-wartość.
my_dict = {"name": "John", "age": 30} # Słownik

Zbiory

Python zawiera dwa typy zbiorów:

 • set – zbiór, kolekcja unikalnych i nieuporządkowanych elementów,
 • frozenset – niemutowalna wersja zbioru.
my_set = {1, 2, 3} # Zbiór
my_frozenset = frozenset([1, 2, 3]) # Niemutowalny zbiór

Typ logiczny

Python definiuje typ logiczny:

 • bool – przyjmuje wartości True lub False.
is_valid = True # Wartość logiczna

Podsumowanie

Python zapewnia szeroki wachlarz wbudowanych typów danych, które umożliwiają efektywne i wygodne zarządzanie różnymi rodzajami danych. Od typów liczbowych, przez sekwencyjne, mapowania, zbiory, aż po typ logiczny – każdy z nich pełni kluczową rolę w różnorodnych zadaniach programistycznych. Znajomość tych typów i umiejętność ich wykorzystania jest fundamentem efektywnego programowania w Pythonie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top