Listy w Pythonie

W tej lekcji skupimy się na jednym z najbardziej podstawowych, ale zarazem potężnych typach danych w Pythonie – listach. Python, jako język dynamiczny, umożliwia przechowywanie różnych typów danych w jednej liście, co stanowi ogromną elastyczność w porównaniu do języków statycznie typowanych.

Wstęp do list

Listy w Pythonie to uporządkowane kolekcje elementów, które mogą być różnych typów. Są one elastyczne, co oznacza, że możemy dodawać, usuwać i zmieniać ich zawartość. Listy są również mutowalne, co oznacza, że ich zawartość może być zmieniona po utworzeniu.

Przykład kodu Pythona z listami

Poniżej przedstawiamy prosty przykład kodu, demonstrujący podstawowe operacje na listach w Pythonie, takie jak tworzenie list, dodawanie elementów, dostęp do elementów i iteracja po liście.

# Tworzenie pustej listy
myList = []

# Dodawanie elementów do listy
myList.append(1) # Dodajemy liczbe
myList.append("Hello") # Dodajemy string
myList.append(True) # Dodajemy wartość boolean

# Wyświetlanie całej listy
print(myList)

# Dostęp do konkretnego elementu listy
# Wyświetlanie drugiego elementu listy
print(myList[1])

Opis kodu

  • Tworzenie listy: Na początku tworzymy pustą listę myList za pomocą pustych nawiasów kwadratowych.
  • Dodawanie elementów: Następnie dodajemy do listy różne typy danych: liczbę całkowitą (1), ciąg znaków ("Hello") oraz wartość logiczną (True) przy użyciu metody append().
  • Wyświetlanie listy: Używając funkcji print(), możemy wyświetlić całą zawartość listy.
  • Dostęp do elementów listy: Aby uzyskać dostęp do konkretnego elementu, używamy indeksu – w tym przypadku wyświetlamy drugi element (myList[1]), którym jest "Hello".

Podsumowanie

Listy w Pythonie oferują programistom dużą elastyczność i wygodę w zarządzaniu kolekcjami danych. Dzięki możliwości przechowywania różnych typów danych w jednej liście, Python stanowi doskonałe narzędzie do szybkiego prototypowania i rozwiązywania złożonych problemów programistycznych. Jak widzieliśmy w powyższym przykładzie, operacje na listach są proste i intuicyjne, co czyni Pythona przyjaznym językiem dla początkujących, a zarazem potężnym narzędziem dla doświadczonych programistów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top