Operator logiczny or

W tym artykule przyjrzymy się bliżej jednemu z podstawowych elementów języka programowania Python – operatorowi logicznemu or. Python jest językiem dynamicznym, co oznacza, że typy danych zmiennej mogą zmieniać się w trakcie wykonywania programu. Operator or odgrywa kluczową rolę w tworzeniu warunków logicznych, które są fundamentem decyzji w programowaniu.

Prosty kod z użyciem or

Zacznijmy od przykładu, który pokaże, jak używać operatora or w praktyce. Operator ten zwraca True, jeżeli przynajmniej jeden z jego operandów jest prawdziwy (True). Oto prosty kod bez użycia funkcji, który demonstruje działanie or w Pythonie:

# Wypisuje True, ponieważ przynajmniej jeden operand jest prawdziwy
print(True or False)  # Wynik: True
print(False or True)  # Wynik: True

# Wypisuje False, ponieważ oba operandy są fałszywe
print(False or False) # Wynik: False

# Wypisuje True, oba operandy są prawdziwe
print(True or True) # Wynik: True

Wykorzystanie wartości innych niż boolowskie

Python pozwala na użycie operatora or z wartościami innych typów, zwracając pierwszą “prawdziwą” wartość lub ostatnią wartość, jeśli wszystkie są fałszywe. Wartość “prawdziwa” to każda wartość, która nie jest uznawana za fałszywą (np. niepusty ciąg, liczba różna od zera).

# Wypisuje 10, ponieważ 0 jest fałszywe, a 10 jest prawdziwe
print(0 or 10)  # Wynik: 10

# Wypisuje "Python", ponieważ "" (pusty ciąg) jest fałszywy, 
# a "Python" jest prawdziwy
print("" or "Python")  # Wynik: Python

# Wypisuje "Python", ponieważ oba są prawdziwe, 
# ale "short-circuiting" zatrzymuje na pierwszym
print("Python" or "JavaScript")  # Wynik: Python

# Wypisuje False, ponieważ jest to pierwsza wartość fałszywa
print(False or 0)  # Wynik: 0

Złożone wyrażenia

Możemy również łączyć operator or z innymi operatorami logicznymi, tworząc złożone wyrażenia.

# Wypisuje True, ponieważ przynajmniej jeden warunek jest spełniony
print(False or (True and False))  # Wynik: False

# Wypisuje True, pokazując złożoność wyrażenia
print((False and True) or (True and True))  # Wynik: True

Podsumowanie

Operator or w Pythonie jest elastycznym narzędziem, które pozwala na efektywne tworzenie warunków logicznych. Jego zdolność do pracy z wartościami boolowskimi i nie-boolowskimi czyni go niezwykle użytecznym w różnorodnych scenariuszach programistycznych. Rozumienie, jak or interpretuje wartości i stosuje “short-circuiting”, jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania tego operatora w praktyce programistycznej.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top