Pozycjonowanie Absolute w CSS3

Pozycjonowanie absolute w CSS3 umożliwia umieszczenie elementu dokładnie tam, gdzie chcemy na stronie, niezależnie od naturalnego strumienia dokumentu. Element z position: absolute; jest wyjęty z normalnego flow dokumentu i może być pozycjonowany względem najbliższego przodka, który ma pozycję inną niż static.

Kluczowe cechy pozycjonowania absolute:

 • Element jest wyjęty z normalnego flow dokumentu, co oznacza, że nie wpływa na położenie innych elementów.
 • Może być pozycjonowany względem najbliższego przodka z pozycją relative, absolute, fixed lub sticky. Jeśli taki przodek nie istnieje, jest pozycjonowany względem elementu <html>.
 • Właściwości top, right, bottom i left określają położenie elementu względem jego kontenera pozycjonującego.

Przykład użycia pozycjonowania absolute:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pozycjonowanie Absolute w CSS3</title>
  <style>
    .relative-container {
      position: relative;
      width: 400px;
      height: 200px;
      background-color: lightgray;
      margin: 20px;
    }
    
    .absolute-box {
      position: absolute;
      top: 20px;
      right: 20px;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      text-align: center;
      line-height: 100px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="relative-container">
    <div class="absolute-box">Absolute</div>
  </div>
</body>
</html>

W tym przykładzie, .absolute-box jest pozycjonowany absolutnie w prawym górnym rogu .relative-container, który działa jako kontener pozycjonujący dzięki position: relative;.

Kiedy używać pozycjonowania absolute:

 • Do tworzenia układów, które wymagają umieszczenia elementów poza standardowym flow dokumentu, np. dropdowny, modale, niestandardowe tooltipy.
 • W połączeniu z position: relative; na kontenerze, aby precyzyjnie kontrolować położenie elementów dziecka.

Podsumowanie:

Pozycjonowanie absolute jest potężnym narzędziem w CSS3, pozwalającym na precyzyjne kontrolowanie położenia elementów na stronie. Umożliwia tworzenie złożonych i dynamicznych interfejsów użytkownika, gdzie elementy mogą być swobodnie umieszczane w dowolnym miejscu strony. Ważne jest jednak rozsądne stosowanie tej techniki, aby uniknąć problemów z responsywnością i dostępnością strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

Scroll to Top