Pozycjonowanie Relative i Absolute w CSS3

Pozycjonowanie relative i absolute w CSS3 to dwie podstawowe techniki, które pozwalają na precyzyjne kontrolowanie układu elementów na stronie internetowej. Pozycjonowanie relative modyfikuje położenie elementu względem jego normalnego położenia w dokumencie, podczas gdy pozycjonowanie absolute umożliwia umieszczenie elementu względem najbliższego przodka z pozycją inną niż static.

Pozycjonowanie Relative:

Elementy z position: relative; są przesuwane względem ich standardowego położenia w dokumencie. Można je przesuwać, stosując właściwości top, right, bottom, i left, które określają, jak daleko element powinien zostać przesunięty od swojej standardowej pozycji.

Pozycjonowanie Absolute:

Elementy z position: absolute; są umieszczane względem najbliższego przodka z pozycją inną niż static. Jeśli taki przodek nie istnieje, element jest pozycjonowany względem początkowego kontenera formatującego (zazwyczaj elementu <html>).

Przykład zastosowania pozycjonowania Relative i Absolute:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pozycjonowanie Relative i Absolute w CSS3</title>
  <style>
    .relative-container {
      position: relative;
      width: 400px;
      height: 300px;
      background-color: #ddd;
      margin: 20px auto;
    }
    
    .absolute-box {
      position: absolute;
      top: 40px;
      right: 50px;
      width: 100px;
      height: 150px;
      background-color: lightblue;
    }
    
    .relative-box {
      position: relative;
      top: 10px;
      left: 20px;
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: lightcoral;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="relative-container">
    <div class="relative-box">Relative Box</div>
    <div class="absolute-box">Absolute Box</div>
  </div>
</body>
</html>

W tym przykładzie, .relative-box jest przesunięty o 10px do dołu i 20px w prawo względem swojej normalnej pozycji w .relative-container. .absolute-box jest umieszczony 40px od górnej krawędzi i 50px od prawej krawędzi swojego kontenera pozycjonującego (.relative-container).

Kiedy używać każdej z tych technik:

 • Relative: Gdy chcesz subtelnie zmodyfikować położenie elementu bez wpływania na układ innych elementów.
 • Absolute: Gdy potrzebujesz umieścić element w specyficznym miejscu poza normalnym strumieniem dokumentu, np. dla popupów, tooltipów, lub niestandardowych komponentów UI.

Podsumowanie:

Pozycjonowanie relative i absolute to dwie podstawowe, ale potężne techniki w CSS3, które oferują duże możliwości kontroli nad układem strony. Pozycjonowanie relative pozwala na drobne modyfikacje położenia elementu, podczas gdy absolute umożliwia znacznie większą swobodę w umieszczaniu elementów na stronie. Zrozumienie i umiejętne stosowanie tych technik jest kluczowe dla efektywnego projektowania layoutów stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

Scroll to Top