Pozycjonowanie Fixed w CSS3

Pozycjonowanie fixed w CSS3 pozwala na umieszczenie elementu w określonym miejscu na ekranie, niezależnie od przewijania strony. Element z pozycją fixed jest wyjęty z normalnego flow dokumentu i jest pozycjonowany względem okna przeglądarki.

Cechy pozycji fixed:

 • Element nie przesuwa się wraz ze scrollem strony.
 • Może być używany do tworzenia pasków nawigacyjnych, przycisków “do góry” lub modali, które mają być zawsze widoczne na ekranie.
 • Właściwości top, right, bottom, i left określają położenie elementu względem krawędzi okna przeglądarki.

Przykład użycia pozycji fixed:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Pozycjonowanie Fixed w CSS3</title>
  <style>
    .fixed-header {
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      background-color: lightblue;
      text-align: center;
      padding: 10px 0;
      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    
    body {
      padding-top: 60px; /* Odsunięcie treści, 
          aby nie była zakryta przez nagłówek */
    }
    
    .content {
      height: 2000px; /* Długa treść do 
               demonstracji przewijania */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="fixed-header">Nagłówek pozycjonowany fixed</div>
  <div class="content">Zawartość strony...</div>

</body>
</html>

W tym przykładzie, .fixed-header jest zawsze widoczny na górze ekranu, nawet podczas przewijania strony. Dzięki ustawieniu position: fixed; oraz top: 0; i left: 0;, nagłówek jest “przyklejony” do górnej krawędzi okna przeglądarki.

Kiedy stosować pozycjonowanie fixed:

 • Aby stworzyć elementy interfejsu użytkownika, które muszą być zawsze widoczne, niezależnie od pozycji scrolla (np. paski nawigacyjne, przyciski akcji).
 • W sytuacjach, gdy potrzebujesz, aby ważne komponenty strony (jak powiadomienia lub paski informacyjne) pozostały widoczne na ekranie użytkownika podczas przewijania.

Podsumowanie:

Pozycjonowanie fixed jest potężnym narzędziem w CSS3, umożliwiającym tworzenie interfejsów użytkownika, które są stale widoczne na ekranie niezależnie od przewijania. Jest szczególnie użyteczne w przypadku elementów nawigacyjnych i akcji, które powinny być łatwo dostępne dla użytkownika. Jednakże należy używać go z rozwagą, aby zapewnić, że nie zakłóca to ogólnego doświadczenia użytkownika na stronie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top