Selektory atrybutów w CSS 3

Selektory atrybutów w CSS pozwalają na stosowanie stylów do elementów HTML na podstawie obecności, wartości lub części wartości atrybutów. Są one niezwykle przydatne, gdy chcemy modyfikować wygląd elementów na podstawie informacji zawartych w atrybutach, niezależnie od ich klasy, id czy hierarchii. Selektor uniwersalny, oznaczany jako *, pozwala z kolei na zastosowanie stylów do wszystkich elementów na stronie.

Selektory atrybutów

Selektory atrybutów można używać w różnych wariantach, by pasowały do elementów z określonym atrybutem, z atrybutem o dokładnej wartości, z atrybutem zaczynającym się od określonej wartości i więcej. Oto kilka przykładów:

 • [atrybut]: Stosuje style do elementów z danym atrybutem.
 • [atrybut="wartość"]: Stosuje style do elementów, gdzie atrybut ma dokładnie określoną wartość.
 • [atrybut^="wartość"]: Stosuje style do elementów, gdzie wartość atrybutu zaczyna się od podanej wartości.
 • [atrybut$="wartość"]: Stosuje style do elementów, gdzie wartość atrybutu kończy się na podaną wartość.
 • [atrybut*="wartość"]: Stosuje style do elementów, gdzie wartość atrybutu zawiera podaną wartość.

Przykład użycia selektorów atrybutów

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Selektory atrybutów i selektor uniwersalny</title>
  <style>
    /* Selektor uniwersalny */
    * {
      box-sizing: border-box;
    }
    
    /* Selektor atrybutów - wszystkie inputy typu text */
    input[type="text"] {
      background-color: #f0f0f0;
    }
    
    /* Selektor atrybutów - linki z atrybutem href zaczynającym 
      się od "https" */
    a[href^="https"] {
      color: green;
    }
    
    /* Selektor atrybutów - elementy z atrybutem data-info 
      zawierającym słowo "promo" */
    *[data-info*="promo"] {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <input type="text" placeholder="Wpisz tekst">
  <input type="password" placeholder="Wpisz hasło">
  <a href="https://example.com">Bezpieczny link</a>
  <a href="http://example.com">Niezabezpieczony link</a>
  <div data-info="super-promo">To jest promocja!</div>
</body>
</html>

Podsumowanie

Selektory atrybutów w CSS umożliwiają bardzo precyzyjne targetowanie elementów na podstawie ich atrybutów, co jest szczególnie przydatne w przypadkach, gdy nie chcemy lub nie możemy używać klas czy identyfikatorów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top