Kombinatory w CSS3

Kombinatory w CSS3 to potężne narzędzia, które pozwalają na definiowanie relacji między selektorami w CSS. Umożliwiają one precyzyjne określenie, do jakich elementów mają zostać zastosowane style, bazując na ich relacjach w strukturze dokumentu HTML. Istnieje kilka typów kombinatorów, w tym kombinator potomków, bezpośrednich potomków, rodzeństwa oraz uniwersalny.

Kombinatory w CSS3:

 • Kombinator potomków (spacja): Stosuje style do elementów, które są potomkami innego elementu.
 • Kombinator bezpośrednich potomków (>): Stosuje style tylko do bezpośrednich potomków elementu, ignorując potomków na niższych poziomach hierarchii.
 • Kombinator rodzeństwa (+): Stosuje style do elementu, który jest bezpośrednio po selektorze bazowym, o ile oba należą do tego samego rodzica.
 • Kombinator ogólnego rodzeństwa (~): Stosuje style do wszystkich elementów, które są na tym samym poziomie w strukturze dokumentu i występują po selektorze bazowym.

Przykład użycia kombinatorów

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład kombinatorów w CSS3</title>
  <style>
    /* Kombinator potomków */
    div p {
      color: red;
    }
    
    /* Kombinator bezpośrednich potomków */
    div > p {
      font-weight: bold;
    }
    
    /* Kombinator rodzeństwa */
    h2 + p {
      text-decoration: underline;
    }
    
    /* Kombinator ogólnego rodzeństwa */
    h2 ~ p {
      background-color: yellow;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie czerwony i pogrubiony -->
    <p>Paragraf 1</p>
    
    <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie czerwony, ale nie pogrubiony -->
    <section>
      <p>Paragraf 2</p>
    </section>
  </div>
  
  <h2>Nagłówek</h2>
  <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie podkreślony -->
  <p>Paragraf 3</p>
  <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie na żółtym tle -->
  <p>Paragraf 4</p>
</body>
</html>

Podsumowanie

Kombinatory w CSS3 są niezwykle przydatne w precyzyjnym określaniu relacji między elementami na stronie. Pozwalają one na zastosowanie stylów do elementów w zależności od ich położenia w strukturze dokumentu, co daje deweloperom większą kontrolę nad stylizacją stron internetowych. Używając kombinatorów, można łatwo manipulować wyglądem elementów, które są potomkami, bezpośrednimi potomkami, rodzeństwem lub ogólnym rodzeństwem wybranego elementu, co sprawia, że są one niezbędnym narzędziem w arsenale każdego front-end dewelopera.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top