Specyficzność w CSS3

Specyficzność w CSS3 to mechanizm, który decyduje, jakie style są stosowane do elementu, gdy istnieje więcej niż jedna reguła CSS mogąca na niego wpłynąć. Zrozumienie specyficzności jest kluczowe do efektywnego zarządzania stylami i unikania konfliktów CSS.

Jak działa specyficzność?

Specyficzność jest mierzona za pomocą czterech różnych wartości (np. 0,0,0,0), gdzie:

 • Pierwsza wartość (od lewej) reprezentuje ilość stylów inline (w atrybucie style).
 • Druga wartość reprezentuje ilość selektorów ID.
 • Trzecia wartość reprezentuje ilość selektorów klas, pseudoklas oraz selektorów atrybutów.
 • Czwarta wartość reprezentuje ilość selektorów typu i pseudoelementów.

Większa wartość w dowolnym miejscu tej czterocyfrowej sekwencji oznacza wyższą specyficzność. Na przykład selektor ID (0,1,0,0) ma wyższą specyficzność niż selektor klasy (0,0,1,0).

Przykład użycia specyficzności

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Specyficzność w CSS3</title>
  <style>
    /* Specyficzność: 0,0,1,1 (selektor klasy i typu) */
    .text p {
      color: blue;
    }
    
    /* Specyficzność: 0,1,0,0 (selektor ID) */
    #unique-text {
      color: green;
    }
    
    /* Specyficzność: 0,0,0,1 (selektor typu) */
    p {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie zielony, ponieważ 
     selektor ID ma najwyższą specyficzność -->
  <p id="unique-text" class="text">Ten tekst jest zielony.</p>
  
  <!-- Komentarz: Ten paragraf będzie czerwony, ponieważ 
       nie ma ID ani klasy wpływającej na kolor -->
  <p>Ten tekst jest czerwony.</p>
</body>
</html>

Podsumowanie

Specyficzność w CSS3 jest podstawowym mechanizmem, który pozwala na kontrolowanie, które style są stosowane do elementów HTML. Rozumienie specyficzności pozwala na efektywne rozwiązywanie konfliktów stylów i precyzyjne projektowanie wyglądu strony. Dobrą praktyką jest unikanie nadmiernego stosowania selektorów ID na rzecz klas, aby zachować elastyczność stylów oraz łatwość ich zarządzania i modyfikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top