Wertykalne wyrównanie w CSS3: vertical-align

Wertykalne wyrównanie (vertical-align) w CSS3 jest właściwością używaną do określenia wyrównania elementów wzdłuż osi pionowej ich kontenera. Jest szczególnie przydatne w kontekście linii bazowej tekstu, obrazów w tekście lub w tabelach. Jednak jego zastosowanie nie ogranicza się tylko do tych przypadków. W połączeniu z innymi technikami, takimi jak Flexbox czy Grid, vertical-align może być używane do osiągnięcia zaawansowanych układów wizualnych.

Przykład wykorzystania vertical-align w tabeli

W poniższym przykładzie zobaczymy, jak vertical-align może być użyte do wyrównania tekstu w komórkach tabeli względem siebie.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania vertical-align w CSS3</title>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: left;
    }
    .align-bottom {
      vertical-align: bottom;
    }
    .align-top {
      vertical-align: top;
    }
  </style>
</head>
<body>

<table>
  <tr>
    <th>Nagłówek 1</th>
    <th>Nagłówek 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Wiersz 1, Komórka 1</td>
    <td class="align-bottom">Wiersz 1, Komórka 2 (Dół)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="align-top">Wiersz 2, Komórka 1 (Góra)</td>
    <td>Wiersz 2, Komórka 2</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

Podsumowanie

vertical-align jest przydatną właściwością w CSS3, umożliwiającą kontrolę nad wertykalnym wyrównaniem elementów, szczególnie w kontekście tabel i linii tekstu. Jednakże, dla bardziej złożonych układów i wyrównań, nowoczesne technologie webowe takie jak Flexbox i Grid oferują większą elastyczność i kontrolę nad układem. Wybór metody zależy od konkretnego przypadku użycia i wymagań projektowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top