Word-spacing w CSS3

Word-spacing jest właściwością CSS, która pozwala na manipulowanie odstępami między słowami w elementach tekstowych. To potężne narzędzie, które pozwala projektantom i deweloperom webowym na dokładne dostosowanie wyglądu tekstu na stronach internetowych, poprawiając czytelność i estetykę. W CSS3, word-spacing przyjmuje wartości pozwalające na zwiększenie lub zmniejszenie domyślnej przestrzeni między słowami, oferując większą kontrolę nad projektowaniem tekstów.

Przykład wykorzystania word-spacing

Poniżej znajduje się przykład, który pokazuje, jak można wykorzystać word-spacing w połączeniu z HTML i CSS, aby zmienić odstępy między słowami w tekście. Przykład ten nie wymaga użycia JavaScriptu, ponieważ manipulacja odstępami między słowami jest całkowicie realizowana za pomocą CSS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania word-spacing w CSS3</title>
  <style>
    .normal-spacing {
      word-spacing: normal;
    }
    
    .increased-spacing {
      word-spacing: 8px;
    }
    
    .decreased-spacing {
      word-spacing: -1px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="normal-spacing">To jest tekst z domyślnym odstępem między słowami.</p>
  <p class="increased-spacing">To jest tekst ze zwiększonym odstępem między słowami.</p>
  <p class="decreased-spacing">To jest tekst ze zmniejszonym odstępem między słowami.</p>
</body>
</html>

Jak działa word-spacing

 • normal: Używa domyślnego odstępu między słowami określonego przez przeglądarkę lub styl czcionki.
 • wartości pozytywne (np. 8px): Zwiększają odstęp między słowami, dodając więcej przestrzeni.
 • wartości negatywne (np. -1px): Zmniejszają odstęp między słowami, redukując przestrzeń.

Zastosowanie word-spacing

Odpowiednie wykorzystanie word-spacing może znacząco wpłynąć na czytelność i estetykę tekstu na stronie internetowej. Zwiększenie odstępu między słowami może pomóc w oddzieleniu słów w długich blokach tekstu, co ułatwia czytanie. Zmniejszenie odstępu może być przydatne w sytuacjach, gdy przestrzeń jest ograniczona lub gdy stylizacja tekstu wymaga bardziej zwartego układu.

Podsumowanie

Właściwość word-spacing w CSS3 jest prostym, ale potężnym narzędziem do dostosowywania odstępów między słowami, co pozwala na poprawę czytelności i estetyki tekstu na stronach internetowych. Dzięki łatwości użycia i szerokiemu wsparciu w przeglądarkach, word-spacing oferuje projektantom i deweloperom webowym efektywne narzędzie do fine-tuningowania wyglądu tekstu, bez konieczności sięgania po bardziej skomplikowane rozwiązania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top