Właściwość user-select w CSS3

Właściwość user-select w CSS3 pozwala twórcom stron internetowych kontrolować, czy i w jaki sposób użytkownicy mogą zaznaczać tekst na stronie. Jest to przydatne w wielu kontekstach, na przykład gdy chcemy uniemożliwić kopiowanie tekstu lub, przeciwnie, gdy chcemy umożliwić zaznaczenie tekstu dla ułatwienia kopiowania.

Jak działa user-select

Właściwość user-select przyjmuje kilka wartości:

 • auto: domyślne zachowanie przeglądarki,
 • none: uniemożliwia zaznaczenie tekstu,
 • text: pozwala na zaznaczenie tekstu,
 • all: po jednokrotnym kliknięciu zaznacza cały tekst.

Przykład kodu

W poniższym przykładzie zobaczymy, jak zastosować różne wartości user-select do elementów na stronie. Nie użyjemy JavaScriptu, ponieważ user-select jest właściwością czysto CSS, która nie wymaga skryptów do swojego działania.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Właściwość user-select w CSS3</title>
  <style>
    .no-select {
      user-select: none; /* Nie pozwala na zaznaczenie tekstu */
    }
    .text-select {
      user-select: text; /* Pozwala na zaznaczenie tekstu */
    }
    .all-select {
      user-select: all; /* Zaznacza cały tekst po jednokrotnym kliknięciu */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p class="no-select">Ten tekst nie może być zaznaczony.</p>

  <p class="text-select">Ten tekst może być zaznaczony.</p>

  <p class="all-select">Kliknij mnie, aby zaznaczyć cały tekst.</p>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie mamy trzy paragrafy <p>, każdy z inną klasą CSS, która stosuje różne wartości dla user-select. Dzięki temu można zobaczyć w praktyce, jak różne ustawienia wpływają na możliwość zaznaczania tekstu przez użytkownika.

Podsumowanie

Właściwość user-select w CSS3 daje deweloperom kontrolę nad tym, jak tekst może być zaznaczany na stronach internetowych. Może to być szczególnie przydatne w kontekstach, gdzie chcemy ograniczyć kopiowanie ważnych informacji lub w interfejsach użytkownika, gdzie zaznaczanie tekstu mogłoby zakłócać działanie aplikacji. Jak widać w powyższym przykładzie, implementacja tej właściwości jest prosta, ale może znacząco wpłynąć na użytkowanie strony.

 

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top