Word-break w CSS3

Właściwość word-break w CSS3 jest używana do określenia, jak słowa powinny być łamane lub dzielone na końcu linii, gdy nie mieszczą się w pełni. Jest to szczególnie przydatne w kontekstach, gdzie obsługa długich słów lub ciągów znaków bez spacji może sprawiać problemy z układem strony, na przykład w językach azjatyckich, w adresach URL, nieprzerwanych ciągach tekstowych lub w kontekstach programistycznych.

Przykład użycia word-break:

Aby zilustrować działanie word-break, rozważmy prosty przykład HTML z zastosowaniem CSS, który wykorzystuje tę właściwość do kontrolowania łamania tekstu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Word-break w CSS3</title>
  <style>
    .example {
      width: 200px; /* Ustawienie szerokości kontenera */
      border: 1px solid #000; /* Dodanie obramowania dla wizualizacji */
      padding: 10px; /* Dodanie paddingu dla lepszej czytelności */
    }
    .break-all {
      word-break: break-all; /* Łamanie słów w dowolnym miejscu */
    }
    .keep-all {
      word-break: keep-all; /* Zachowanie słów w całości */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="example break-all">
  BardzodługiesłowoBezŻadnychPrzerwWewnątrzTekstu.
</div>
<div class="example keep-all">
  BardzodługiesłowoBezŻadnychPrzerwWewnątrzTekstu.
</div>

</body>
</html>

Wyjaśnienie kodu:

 • W pierwszym divie z klasą break-all użyliśmy word-break: break-all;, co pozwala na łamanie długich słów w dowolnym miejscu, aby zmieściły się one w zadanej szerokości kontenera.
 • W drugim divie, z klasą keep-all, zastosowano word-break: keep-all;, co zapobiega dzieleniu słów i stara się zachować je w całości, co może być pożądane w niektórych językach, jak koreański czy japoński, gdzie dzielenie słów może prowadzić do niezrozumienia tekstu.

Znaczenie word-break:

Właściwość word-break jest niezwykle przydatna przy projektowaniu responsywnych interfejsów użytkownika, gdzie szerokość kontenera może być zmienna w zależności od rozmiaru urządzenia. Umożliwia ona zachowanie czytelności tekstu, unikając jednocześnie problemów z układem strony spowodowanych przez długie ciągi znaków.

Podsumowanie

Właściwość word-break w CSS3 oferuje elastyczne rozwiązania do kontroli łamania słów w tekstach. Umożliwia tworzenie bardziej responsywnych i dostępnych stron internetowych, poprawiając czytelność i estetykę prezentacji treści. Dzięki prostemu mechanizmowi działania, word-break jest łatwy do zaimplementowania, a przykłady pokazują, jak można go efektywnie wykorzystać w różnych scenariuszach web designu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top