Box Model w CSS3

Box model to fundamentalna koncepcja w CSS, która opisuje sposób, w jaki elementy są renderowane na stronie internetowej. Każdy element na stronie można traktować jako prostokątne pudełko, które składa się z kilku warstw: zawartości (content), paddingu (wewnętrzny odstęp), obramowania (border) i marginesu (margin). Rozumienie box modelu jest kluczowe dla efektywnego projektowania layoutów stron.

Składowe box modelu:

 • Zawartość (Content): Obszar, w którym wyświetlany jest główny content elementu, np. tekst lub obraz.
 • Padding: Wewnętrzny odstęp między zawartością a obramowaniem. Powiększa rozmiar pudełka, ale nie wpływa na położenie sąsiadujących elementów.
 • Obramowanie (Border): Linia otaczająca padding i zawartość. Może być stylizowana na wiele sposobów.
 • Margines (Margin): Zewnętrzny odstęp między pudełkiem a innymi elementami. W przeciwieństwie do paddingu, margines nie powiększa rozmiaru pudełka, lecz wpływa na położenie innych elementów.

Przykład użycia box modelu w CSS3

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model w CSS3</title>
  <style>
    .box {
      width: 300px; /* Szerokość zawartości */
      padding: 20px; /* Padding */
      border: 5px solid black; /* Obramowanie */
      margin: 10px; /* Margines */
      background-color: lightblue; /* Kolor tła */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">Jestem pudełkiem z tekstem!</div>
</body>
</html>

Box-sizing

W CSS3, właściwość box-sizing pozwala zmienić tradycyjne zachowanie box modelu. Ustawienie jej na border-box sprawia, że szerokość i wysokość elementu zawiera również padding i obramowanie, co ułatwia projektowanie responsywnych layoutów.

.box {
  box-sizing: border-box;
}

Podsumowanie

Box model jest kluczową koncepcją w CSS, umożliwiającą precyzyjne kontrolowanie layoutu strony poprzez manipulację marginesami, paddingami, obramowaniami i rozmiarami elementów. Prawidłowe zrozumienie i zastosowanie box modelu, w połączeniu z właściwością box-sizing, jest niezbędne dla każdego, kto zajmuje się projektowaniem stron internetowych. Pozwala to na tworzenie spójnych, przewidywalnych i responsywnych interfejsów użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top