Marginesy w CSS3

Marginesy (margins) są jednym z podstawowych narzędzi w CSS3, służących do kontrolowania przestrzeni wokół elementów. Marginesy pozwalają na oddzielenie elementów od siebie, wpływając na sposób, w jaki są one rozmieszczone na stronie, ale nie wpływają bezpośrednio na rozmiar samego elementu.

Jak działają marginesy?

 • Margines zewnętrzny (Margin): Określa przestrzeń wokół zewnętrznych krawędzi elementu. Może być ustawiony dla każdej strony elementu indywidualnie (top, right, bottom, left) lub za pomocą skróconej notacji.
 • Kolapsowanie marginesów (Margin collapsing): W niektórych sytuacjach, marginesy pionowe dwóch sąsiadujących elementów mogą się “zawalić” do jednej wartości, która jest równa większej z wartości tych marginesów.

Właściwości marginesów:

 • margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left: Pozwalają na kontrolowanie marginesu dla każdej strony elementu indywidualnie.
 • margin: Skrócona notacja, która pozwala na ustawienie marginesów dla wszystkich czterech stron jednocześnie.

Przykład użycia marginesów w CSS3

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Marginesy w CSS3</title>
  <style>
    body {
      margin: 0; /* Usuwa domyślny margines 
             dla elementu body */
    }
    .box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      margin-top: 20px; /* Margines górny */
      margin-right: 30px; /* Margines prawy */
      margin-bottom: 40px; /* Margines dolny */
      margin-left: 50px; /* Margines lewy */
    }
    .container {
      margin: 20px auto; 
      /* Centrowanie kontenera z równymi marginesami 
        górnym i dolnym oraz automatycznymi bokami */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
  </div>
</body>
</html>

Uwagi o marginesach:

 • Centrowanie elementów: Aby wyśrodkować element w poziomie, można ustawić margin-left i margin-right na auto.
 • Kolapsowanie marginesów: Jest to ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, projektując layout strony, szczególnie przy układaniu elementów pionowo.

Podsumowanie

Marginesy są niezbędnym elementem CSS3, służącym do zarządzania przestrzenią wokół elementów. Umożliwiają one tworzenie bardziej przestronnych, czytelnych layoutów oraz wpływają na interakcje między elementami na stronie. Zrozumienie działania marginesów, w tym kolapsowania marginesów, jest kluczowe dla skutecznego projektowania stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top