ClassLoader w Java

ClassLoader w Java to mechanizm pozwalający na dynamiczne ładowanie klas podczas działania programu. Umożliwia to elastyczne zarządzanie zasobami i modułami aplikacji, co jest szczególnie przydatne w złożonych systemach, gdzie wymagana jest możliwość rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikowania istniejącego kodu źródłowego.

Przykład użycia ClassLoader

W ramach tego przykładu, zaimplementujemy prosty mechanizm ładowania klasy, która znajduje się w tym samym katalogu co plik wykonujący ładowanie. Skupimy się na klasie MessageProvider, która zostanie dynamicznie załadowana przez klasę DynamicClassLoader.

Klasa MessageProvider – klasa do dynamicznego ładowania.

// Klasa dostarczająca wiadomość
public class MessageProvider {
  public void displayMessage() {
    System.out.println("Dynamicznie ładowana wiadomość!");
  }
}

Klasa DynamicClassLoader – implementacja dynamicznego ładowania.

import java.io.File;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;

// Klasa do dynamicznego ładowania innych klas
public class DynamicClassLoader {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Uzyskanie bieżącego katalogu
      File currentDir = new File(".");
      URL url = currentDir.toURI().toURL();
      URL[] urls = new URL[]{url};

      // Tworzenie ClassLoader z bieżącym katalogiem
      ClassLoader loader = new URLClassLoader(urls);
      // Ładowanie klasy MessageProvider
      Class<?> cls = Class.forName(
        "MessageProvider", true, loader);
      // Tworzenie instancji MessageProvider
      Object instance = cls.newInstance();
      // Wywołanie metody displayMessage
      cls.getDeclaredMethod("displayMessage").invoke(instance);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

W tym przykładzie, DynamicClassLoader wykorzystuje URLClassLoader do dynamicznego ładowania klasy MessageProvider z bieżącego katalogu. Dzięki temu, możliwe jest dodawanie nowych klas do aplikacji bez konieczności zmian w skompilowanym kodzie źródłowym.

Podsumowanie

ClassLoader w Java umożliwia dynamiczne ładowanie i zarządzanie klasami w czasie wykonywania programu, co znacząco zwiększa jego modularność i elastyczność. W przykładzie przedstawiono, jak za pomocą prostego mechanizmu ładowania można dynamicznie załadować klasę z tego samego katalogu, co klasa ładowająca. Jest to podstawowy, ale potężny przykład wykorzystania ClassLoadera, otwierający drogę do bardziej zaawansowanych zastosowań w projektowaniu aplikacji Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top