Co dzieje się ze stanem obiektu, gdy jest serializowany w Java?

Serializacja w Javie to proces przekształcania stanu obiektu na strumień bajtów, aby móc go zapisywać na dysk lub przesyłać przez sieć. Proces ten jest niezwykle przydatny w aplikacjach wymagających trwałości danych, komunikacji między aplikacjami lub przesyłania obiektów między różnymi komponentami systemu.

Przykład serializacji obiektu w Java

Przyjrzymy się teraz kompletnemu przykładowi kodu, który pokazuje, jak można serializować i deserializować obiekty w Javie. Przykład będzie zawierał komentarze po polsku, zgodnie z wytycznymi.

import java.io.*;

// Klasa Car, która implementuje interfejs Serializable
public class Car implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 6529685098267757690L;

  // String opisujący markę samochodu
  private String brand;
  // int opisujący rok produkcji
  private int year;

  // Konstruktor klasy Car
  public Car(String brand, int year) {
    this.brand = brand;
    this.year = year;
  }

  // Metoda main, która demonstruje serializację i deserializację
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie obiektu Car
    Car car = new Car("Ford", 2020);

    // Ścieżka, gdzie zostanie zapisany serializowany obiekt
    String path = "car.ser";

    // Serializacja obiektu
    try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(
         new FileOutputStream(path))) {
      oos.writeObject(car);
      System.out.println("Obiekt został zserializowany");
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Deserializacja obiektu
    try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(
         new FileInputStream(path))) {
      Car loadedCar = (Car) ois.readObject();
      System.out.println("Obiekt został odczytany");
      System.out.println("Marka: " + loadedCar.brand + ", Rok: " + loadedCar.year);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Jak działa kod?

 1. Definicja klasy Car: Klasa Car implementuje interfejs Serializable, co umożliwia jej serializację. Zawiera także unikalny identyfikator serialVersionUID, który jest zalecany do zapewnienia kompatybilności wersji.
 2. Tworzenie i serializacja obiektu: Tworzymy obiekt Car, a następnie używamy ObjectOutputStream do zapisania obiektu do pliku.
 3. Deserializacja obiektu: Używamy ObjectInputStream do odczytania obiektu z pliku. Proces ten przywraca stan obiektu, który został zapisany podczas serializacji.

Podsumowanie

Serializacja w Javie umożliwia łatwe przechowywanie i przesyłanie stanu obiektów. W naszym przykładzie zastosowano prosty obiekt Car, który został zapisany do pliku, a następnie odczytany, pokazując jak zachowuje się stan obiektu podczas tego procesu. Dzięki serializacji, stan obiektów może być łatwo zapisywany i przywracany, co jest kluczowe w wielu aplikacjach

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top