Co oznacza współbieżność w kontekście programowania w Java?

Współbieżność w programowaniu to zdolność programu do wykonywania wielu części kodu jednocześnie, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i szybsze przetwarzanie. W Javie współbieżność jest realizowana głównie za pomocą wątków, które są lekkimi procesami wykonującymi się równolegle w ramach większego programu.

Przykład kodu z komentarzami

Poniżej znajduje się przykład, w którym tworzone są dwa wątki w Javie. Każdy wątek wykonuje prostą czynność: jeden wątek zlicza w dół, a drugi zlicza w górę. Przykład pokazuje, jak można zorganizować kod, aby wątki pracowały równolegle, co ilustruje podstawy współbieżności.

public class ConcurrencyExample {

  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji zadania dla wątków
    CountDownTask countDown = new CountDownTask();
    CountUpTask countUp = new CountUpTask();

    // Tworzenie wątków z określonymi zadaniami
    Thread threadOne = new Thread(countDown);
    Thread threadTwo = new Thread(countUp);

    // Uruchamianie wątków
    threadOne.start();
    threadTwo.start();
  }
}

// Klasa definiująca zadanie odliczania w dół
class CountDownTask implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    // Pętla odliczająca od 10 do 1
    for (int i = 10; i > 0; i--) {
      System.out.println("Count Down: " + i);
      try {
        // Uśpienie wątku na 500 ms
        Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Thread interrupted");
      }
    }
  }
}

// Klasa definiująca zadanie odliczania w górę
class CountUpTask implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    // Pętla odliczająca od 1 do 10
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
      System.out.println("Count Up: " + i);
      try {
        // Uśpienie wątku na 500 ms
        Thread.sleep(500);
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Thread interrupted");
      }
    }
  }
}

Podsumowanie

W powyższym przykładzie zaprezentowano podstawy tworzenia i uruchamiania wątków w Javie, co jest kluczowym aspektem współbieżności. Wykorzystanie wątków umożliwia programowi wykonanie wielu zadań jednocześnie, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i responsywności aplikacji. Współbieżność jest potężnym narzędziem, ale wymaga odpowiedniej wiedzy i ostrożności, aby uniknąć problemów takich jak warunki wyścigu, zakleszczenia czy inne problemy z synchronizacją.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top